Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Arbetsmarknad, ekonomisk tillväxt och ojämlikhet

I kursen ges en överblick av sociologiska och ekonomiska perspektiv på tillväxt och fördelning av belöningar och resurser inom avancerade industriländers arbetsmarknader.

De teman som tas upp inkluderar utvecklingen av ekonomisk tillväxt, arbetslöshet och arbetsinkomsters fördelning i olika länder, utbud och efterfrågan av kvalifikationer i arbetslivet samt matchningen mellan dem, utvecklingen av ojämlikhet i arbetslivet efter klass, kön och etnicitet, samt globaliseringens inverkan på nationella arbetsmarknader. Kopplingen mellan teoretiska modeller och empiriska analyser inom dessa och liknande områden utgör kursens fokus.

Mer information om kursen finns på kursens engelska sida.