Klassisk sociologisk teori, 7,5 hp

Om kursen

Kursen presenterar den klassiska sociologiska traditionen från de första teorierna om samhället, sociologins uppkomst på 1800-talet och de mest betydande klassikerna: Marx, Weber och Durkheim men även Comte, Tocqueville, Tönnies, Simmel, Mead och Schutz samt några kvinnliga pionjärer: Harriet Martineau, Marianne Weber, Beatrice Potter Webb och Charlotte Perkins Gilman.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen