Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Klassisk sociologisk teori

  • 7,5 hp

Kursen består av en utförlig presentation av den klassiska sociologiska traditionen och en fördjupad diskussion av ett antal centrala texter inom denna tradition. Kursen presenterar den klassiska sociologiska traditionen från sociologins uppkomst på 1800-talet och de mest betydande klassikerna.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

  1. Aktivera ditt SU-konto

    Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

  2. Registrera dig på din institution

    Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

  3. Ta del av institutionens information

    På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Registrera dig på kursen
Innan du kan påbörja dina studier måste du registrera dig på den kurs du ska läsa.  De flesta studenter kommer att kunna webbregistrera sig via Ladok för studenter  under registreringsperioden som inför H20 är 10-23 augusti. För att logga in på Ladok för studenter måste du första ha aktiverat ditt universitetkonto. Det gör du här www.su.se/aktivera .

Mer information om registrering får du i ett välkomstbrev som kommer att skickas ut via mail under vecka 32.

Det är viktigt att du webbregistrerar dig i tid annars förlorar du din plats.

Om du inte har möjlighet att webbregistrera dig, har villkor i din antagning eller behöver hjälp så maila till Studentexpeditionen: studentexp@socioogy.su.se

Reservupprop
Mer info kommer att hittas på vår hemsida närmare terminsstart. Vi kommer att maila de aktuella reserverna ca en vecka innan terminsstart via mail (den mailadress de angav på antagning.se).

Undervisning hösten 2020
All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen i perioden augusti 2020 till 2 november 2020 sker på distans via Zoom. På avancerad nivå  förbereder vi för möjligheten för studenter att antingen följa kurser på plats eller via zoom. Givet osäkerheten i den rådande situationen kan det förändras.

Athena
Athena är Stockholms universitets lärplattform. För att komma åt en kurssajt i Athena måste du ha ett aktiverat universitetskonto och vara registrerad på kursen. För att  få notifieringar/e-post med viktig information om vad som händer på din kurs, meddelande från lärare med mera, så behöver du ändra inställningarna och godkänna att programmet får skicka e-post till din e-postadress med uppdateringar.

Athena bygger på ett program som heter Itslearning och så heter även den mobilapp som hör till och som du kan ladda ner till din mobil. Appen är gratis och finns för såväl iPhone som Android på respektive app store. Om du vill ha notifieringar om vad som händer just på din kurs, meddelanden från lärare med mera så behöver du ändra inställningarna och godkänna att appen får skicka notifieringar.  Mer info finns här.

Mer information
Mer information finns på institutionens webb. Vid frågor kontakta Studentexpeditionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Hösten 2020 kommer stora delar av denna kurs ges på distans. Mer information följer på Athena närmare kursstart.

Den inleds med en kort idéhistorisk skiss överolika teorier om samhället och en kort redogörelse för den intellektuella och samhälleliga bakgrunden tillsociologins uppkomst på 1800-talet. Kursens huvudsakliga fokus ligger på de sociologer som idag räknas somde mest betydande klassikerna. Dit räknas naturligtvis Marx, Weber och Durkheim, men även andra sociologer, såsom Georg Simmel och Georg Herbert Mead kommer att beröras. I kursen ingår också en presentation av några kvinnliga pionjärer inom sociologin. Kurser i klassisk sociologi behandlar vanligen tiden fram till omkring 1920. I denna kurs behandlas emellertid även några senare teorier såsom Talcott Parsons och Robert K Mertons strukturfunktionalism och Frankfurtskolans kritiska teori

För mer informtion om kursen, se den engelska sidan.