Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masteruppsats i sociologi

I denna kurs utför du ett större självständigt arbete som ska vara tydligt förankrat i relevant sociologisk teori, där du använder dig av etablerade samhällsvetenskapliga analysmetoder.