Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sociologiska perspektiv på organisation och ledarskap

Kursen behandlar sociologiska organisationsteorier och ger inblick i sociologiska perspektiv på ledarskap och management samt på arbetsmarknadsrelaterade processer.

Efter genomgången kurs förväntas studenten

- kunna redogöra för och analysera skillnader mellan olika organisationsteoretiska/institutionella perspektiv

- kunna definiera och använda institutions-, nätverks- och organisationsbegrepp för att analysera organisations-, ledarskaps- och arbetsmarknadsrelaterade processer

- kunna redogöra för och kritiskt analysera olika ledarskaps- och management modeller ur ett sociologiskt perspektiv

- kunna redogöra för hur skiktningsprocesser efter dimensioner som kön, klass och etnicitet kan uppstå inom organisationer och på arbetsmarknaden, samt analysera vilka konsekvenser dessa kan ha i organisationer och samhället i stort