Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sociologiska perspektiv på organisation och ledarskap

Kursen behandlar sociologiska organisationsteorier och ger inblick i sociologiska perspektiv på ledarskap och management samt på arbetsmarknadsrelaterade processer.

Efter genomgången kurs förväntas studenten

- kunna redogöra för och analysera skillnader mellan olika organisationsteoretiska/institutionella perspektiv

- kunna definiera och använda institutions-, nätverks- och organisationsbegrepp för att analysera organisations-, ledarskaps- och arbetsmarknadsrelaterade processer

- kunna redogöra för och kritiskt analysera olika ledarskaps- och management modeller ur ett sociologiskt perspektiv

- kunna redogöra för hur skiktningsprocesser efter dimensioner som kön, klass och etnicitet kan uppstå inom organisationer och på arbetsmarknaden, samt analysera vilka konsekvenser dessa kan ha i organisationer och samhället i stort 

 • Kursupplägg

  För studenter som studerar på heltid på Masterprogrammet i personal, arbete och organisation ingår denna kurs under första terminen. Om man studerar programmet på halvfart så ingår kursen på termin 3.

  Kursen är också tillgänglig som valbar kurs för studenter på Sociologiska instititutionens masterprogram.

  Undervisning

  Kursen är uppbyggt av föreläsningar av experter inom respektive område. Varje föreläsning följs av ettseminarium, till vilket studenter utifrån föreläsningens kurslitteratur förberett diskussionsfrågor som knyter antill kursens förväntade studieresultat.

  Kurs-PM

  Sociological Perspectives on Organization and Leadership 2021 (394 Kb)

  Examination

  Se kurs-pm för mer information.

  Examinator

  Dr Linda Weidenstedt,

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema H22

 • Kontakt