Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Magisteruppsats i demografi

Kursen ges på heltid under tio veckor på Magisterprogrammet i demografi. I kursen ska studenten självständigt utföra forskningsarbete med demografisk relevans samt redovisa detta i en uppsats.