Befolkningsutveckling och social förändring, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till demografi, även kallat befolkningsstudier. Ämnet, dess teoribildning, metoder och datakällor presenteras. Viktiga samhällsfrågor i anslutning till befolkningsutveckling, befolkningsstruktur (inklusive befolkningens åldrande) och befolkningspolitik studeras både ur ett historiskt och ur ett nutidsperspektiv. Kursen behandlar demografifrågeställningar med internationell giltighet (i förhållande till rika respektive fattiga länder) såväl som frågeställningar som är specifika för Sverige.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen