Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Befolkningsutveckling och social förändring

Kursen ger en introduktion till demografi, även kallat befolkningsstudier.

Ämnet, dess teoribildning, metoder och datakällor presenteras. Viktiga samhällsfrågor i anslutning till befolkningsutveckling, befolkningsstruktur (inklusive befolkningens åldrande) och befolkningspolitik studeras både ur ett historiskt och ur ett nutidsperspektiv. Kursen behandlar demografifrågeställningar med internationell giltighet (i förhållande till rika respektive fattiga länder) såväl som frågeställningar som är specifika för Sverige.

För mer information om kursen, se den engelska sidan.