Behöver Sverige en ny folkräkning?

Riksdagen vill genomföra en ny folkräkning, men vad säger forskningen? En folkräkning genom ”uppsökande verksamhet” i form av dörrknackning är varken ett realistiskt eller effektivt alternativ, enligt en ny rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) skriven av Gunnar Andersson, Andrea Monti och Martin Kolk på Stockholms universitets demografiska avdelning.

Suddig folksamling
Foto: Mostphotos

Riksdagen beslutade 2022 att en storskalig nationell folkräkning ska genomföras i Sverige och att Skatteverket ska ta fram ett förslag på hur en sådan ska gå till. I rapporten Vem bor här?, till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi ESO ger Gunnar Andersson, Andrea Monti och Martin Kolk en bakgrundsbeskrivning genom att beskriva hur folkräkningar har genomförts i Sverige under 300 år samt diskuterar brister och möjligheter med dagens folkbokföring.

-Att återgå till tidigare enkätbaserade folk- och bostadsräkningar skulle leda till information av sämre kvalitet till avsevärt högre pris. En folkräkning med dörrknackning vore ännu mer kostnadskrävande och ineffektiv, förklarar Gunnar Andersson i ett pressmeddelande från ESO. 

Läs hela pressmeddelandet

Läs hela rapporten här

Se filmklipp på ESO:s webbsida