Stockholms universitet

Lägre risk att dö för föräldrar med små barn

En ny studie från Stockholms universitet har upptäckt ett samband mellan det yngsta barnets ålder och föräldrarnas risk att dö. Slutsatsen är att svenska småbarnsföräldrar har betydligt lägre risk att dö jämfört med föräldrar, i samma ålder, som har äldre barn. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Genus.

Bild på en familj med två vuxna och två yngre barn
Foto: Shalamov/Mostphotos

Enligt studien har föräldrar till nyfödda barn en överlevnadsfördel för alla dödsorsaker, jämfört med föräldrar i samma ålder med äldre barn. Denna fördel är mer uttalad för yttre dödsorsaker, som olyckor och självmord – två orsaker som primärt utlöses av beteendemässiga faktorer och livsstilsfaktorer, som rökning och alkohol.

– Resultaten stöder tidigare studier som funnit att om man har ett litet barn så leder det till en avsevärd minskning av riskbeteende och ohälsosam livsstil, vilket bidrar till lägre risk att dö, säger Sven Drefahl, en av forskarna vid Stockholms universitets demografiska avdelning vid Sociologiska institutionen.

Forskarna jämförde föräldrar med äldre barn med föräldrar med yngre barn, samtidigt som de kontrollerade för föräldrarnas ålder. Detta för att säkerställa att de observerade skillnaderna i dödlighetsrisk inte påverkas av föräldrarnas ålder, utan i stället barnens ålder.

 

Svenska jämställdheten en fördel

Studien undersöker också effekterna på fäder, en demografisk grupp som ofta har förbisetts i tidigare forskning. Forskarna fann att svenska män, liksom kvinnor, också upplever en överlevnadsfördel när deras barn är små. Denna upptäckt är särskilt betydelsefull med tanke på den svenska jämställdheten, där även män är mycket engagerade i att uppfostra sina barn.

– Vi antog att effekten av det yngsta barnets ålder skulle vara mindre uttalad för fäder på grund av biologiska skillnader och traditionella könsroller. Men resultaten tyder på att svenska män också påverkas positivt av sitt engagemang i att uppfostra sina barn, och upplever liknande överlevnadsfördelar, säger Eleonora Mussino, forskare vid Stockholms universitets demografiska avdelning vid Sociologiska institutionen.

Forskarna hoppas nu att studiens resultat kommer att främja positiva beteendeförändringar.

– Uppmuntrande beteenden som rökavvänjning bör prioriteras, eftersom det finns tydliga fördelar inte bara för barnen utan även för föräldrars hälsa och dödlighet, även på kort sikt, säger Sven Drefahl.

– Vår forskning stödjer den klassiska kommentaren ”små barn, små problem; stora barn, stora problem” genom att ge vetenskapliga bevis för de överlevnadsfördelar som föräldrar till små barn upplever, konstaterar Elonora Mussino.

Studien How does the age of the youngest child affect parental survival? är publicerad i tidskriften Genus.

Läs mer om Sven Drefahls forskning.

Mer om Elonora Mussinos forskning.