Kulturvetenskaplig tillämpningskurs, 30 hp

Om kursen

Kursen utgör en avslutande programspecifik tillämpningstermin på Kulturvetarprogrammet. Den består dels av två teoretiska delkurser som erbjuder kulturvetenskaplig fördjupning, dels av handledd praktik vid någon statlig, kommunal eller privat kulturinstitution eller inom kultursektorn i vid mening.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen