Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturvetenskaplig tillämpningskurs

Kursen utgör en avslutande programspecifik tillämpningstermin på Kulturvetarprogrammet. Den består dels av två teoretiska delkurser som erbjuder kulturvetenskaplig fördjupning, dels av handledd praktik vid någon statlig, kommunal eller privat kulturinstitution eller inom kultursektorn i vid mening.

 • Kursupplägg

  Ansökan och antagning

  Börja med att logga in på www.antagning.se med ditt universitetskonto. Gå till www.antagning.se, klicka på Logga in. Under Är du redan student väljer du Stockholms universitet i rullgardinsmenyn och använder ditt universitetskonto. Sök fram kursen antingen via namnet Kulturvetenskaplig tillämpningskurs (utan kommatecken, 30 hp o.s.v.) eller på tillfälleskoden SU-12731. 

  Om du började på Kulturvetarprogrammet HT2019 eller tidigare kommer kursen inte att vara tillgänglig att söka via antagning.se. Om du inte kan söka kursen måste du så snart som möjligt meddela expedition@historia.su.se så att vi kan bereda dig plats. Därefter får du vara beredd på att komma till Historiska institutionens expedition i D978 vid registreringstillfället. Information om registreringen för höstterminen hittar du på www.historia.su.se från mitten av juni.

  För att vara behörig till Kulturvetenskaplig tillämpningskurs, 30 hp, ska du ha godkänts på samtliga kurser som föregår den avslutande tillämpningsterminen: Kulturvetenskaplig baskurs, 30 hp, studier inom ett av utbildningsprogrammets huvudområden omfattande 90 hp med ingående kandidatkurs, samt ytterligare studier om sammanlagt 30 hp i form av hela, avslutade kurser.

  Om något av behörighetskraven inte är uppfyllda vid ansökningstillfället (eller efter sista kompletteringsdag den 21 juni) så blir du antagen med villkor. Du kommer i så fall inte att kunna webbregistrera dig utan måste komma till Historiska institutionens expedition och registrera dig under veckan före terminsstart (exakta tider kommer upp på historia.su.se i mitten av juni).

  Om t.ex. kandidatuppsatsen eller någon delkurs inte är rapporterad i Ladok vid terminsstart är du inte formellt behörig till den avslutande tillämpningsterminen. Vill du ansöka om tillfällig dispens så ska du vid registreringstillfället uppvisa ett intyg från t.ex. handledaren där det framgår att uppsatsen föreligger i ett sådant skick att den kommer att godkännas. Den här eventuella dispensen är tidsbestämd och sträcker sig vanligen inte längre än till maximalt tre veckor efter terminsstart. Den innebär att du kan få börja följa undervisningen, men märk väl att du inte blir registrerad på kursen förrän du uppfyller behörighetskraven.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Utförlig information om kursens upplägg och undervisning hittar du i kursbeskrivningen.

  KV Tillämpningskurs Övergripande kursberskrivning VT2022 (240 Kb)

  KV Tillämpningskurs Övergripande kursbeskrivning HT2021 (343 Kb)