Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i konstvetenskap

Här får du en mångsidig utbildning i konstvetenskap, där breddningskurser inom kulturarvsstudier och curating kombineras med fördjupade studier i konstvetenskapliga praktiker.

Kombinationen av studier i dessa ämnen skapar unika förutsättningar att utforska historiska, aktuella och framtida kunskaps- och forskningsfrågor. Programmet är utformat så att det konstvetenskapliga huvudämnet naturligt integrerar med breddningsstudiernas innehåll och särart.

Utbildningen omfattar sex terminers heltidsstudier med möjlighet till 10 veckors praktik.

Konstutställning vid Louisiana Museum of Modern Art. Människor går i ett rum i rött med vita prickar
Yayoi Kusama, Louisiana Museum of Modern Art, Danmark. Fotograf: Susanne Nilsson, 2015, via WordPress.org
 • Programöversikt

  År 1

  Termin 1

  Konstvetenskap I, 30 hp

  Programmet startar med historisk och teoretisk kunskap om konstvetenskapens objekt från antiken till idag, samt färdigheter att tolka dessa objekt utifrån relevanta teorier och metoder.

  Termin 2

  Konstvetenskap I: Visuella studier, 30 hp

  Du lär dig analysen av dagens analoga och digitala bildkulturer med förankring i de konsthistoriska kunskaper, metoder och teorier som förvärvats under första terminen och särskilda fokusområden i bilders exponeringsformer, intermedialitet samt bildbruk.

  År 2

  Termin 3

  Konstvetenskap II, 30 hp

  Här ges möjlighet till fördjupning inom ämnet och du skriver en kortare självständig uppsats.

  Termin 4

  Tillsammans: projektkurs i konst och curating, 15 hp

  Genom praktiskt curatoriellt arbete förankrar kursen forskning, teori och metodologi kring curatoriell praktik. Detta sker genom genomförandet av ett projekt i samarbete med en extern partner.

  Konstvetenskapliga praktiker, 15 hp

  En introduktion till olika arbetsområden utanför akademin som kan vara aktuella för en konstvetare, på exempelvis museer, i den offentliga sektorn, inom publicering eller andra områden.

  År 3

  Termin 5

  Praktik alternativt valbara kurser, 15 hp

  Under den femte terminens andra del kan studenten välja att läsa valbara kurser om 15 hp, eller genomföra en praktikperiod om 15 hp på till exempel en konstinstitution, ett galleri eller ett museum.

  Kritiska kulturarvsstudier, 15 hp

  I den här kursen får du undersöka, problematisera och kritiskt reflektera över produktion, spridning och användning av föreställningar, representationer och materialiseringar av kulturarv.

  Termin 6

  Konstvetenskap – kandidatkurs, 30 hp

  Här skriver du ditt examensarbete, din kandidatuppsats.

 • Så ansöker du

  Du anmäler dig via antagning.se.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera konstvetenskap, egentligen?

  Funderar du också på hur samtidskonsten egentligen mår idag? Vill du veta mer om utbildningen, varför byggnaderna på campus ser ut som de gör, eller veta mer allmänt om universitetsstudier – se filmen med vår student Otto!

   
 • Arbetsmarknad och karriär

  Programmet ger kompetens och behörighet för vidare studier på avancerad nivå i konstvetenskap, kulturarvsstudier och curating, och/eller förbereder för yrkesarbete inom kultursektorn och visuell kommunikation, såsom curator, intendent, museivärd eller antikvarie.

  Läs vad några av våra tidigare studenter i konstvetenskap gör idag

 • Kontakt

  Studievägledare Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
  Studieadministratör Konstvetenskap