Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Konstvetenskap - kandidatkurs

Kandidatkursen i konstvetenskap vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i konstvetenskap genom att genomföra ett eget forskningsprojekt.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till dina studier vid Institutionen för kultur och estetik. Vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Institutionen för kultur och estetik ligger i bruna tegelbyggnader.
Foto: Ingmarie Andersson / Stockholms universitet

Webbaserad undervisning

Med anledning av covid-19 har institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning hela vårterminen 2021.

Förutsättningarna kan förändras och uppdateringar kommer att tillhandahållas på institutionens hemsida och på kurssajterna i Athena.

Undervisning online ges via Zoom
Våra lärare använder sig av E-mötestjänsten Zoom för föreläsningar och seminarier. Bekanta dig med Zoom innan ditt första undervisningsstillfälle, det är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet. Den kursansvarige läraren ger via kurssajten på lärplattformen Athena dig instruktioner om hur undervisningen läggs upp. 

Läs mer om att studera hemifrån

Råd till dig som pluggar hemma


Registrering

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig under kursens registreringsperiod. Majoriteten av våra kurser använder webbregistrering. Om du har problem att registrera dig behöver du kontakta studentexpeditionen innan sista registreringsdag: expedition.ike@su.se.

Registrering för kurser som börjar under period 1 (från och med 18/1)
Idéhistoria: 4/1 – 11/1
Konstvetenskap: 4/1 – 11/1
Litteraturvetenskap: 4/1 – 11/1
Musikvetenskap: 4/1 – 18/1
Teatervetenskap: 4/1 – 11/1
Registrering för kurser som börjar under period 2 (från och med 23/3)
Idéhistoria: 4/1–16/3
Konstvetenskap: 4/1 – 1/3
Litteraturvetenskap: 4/1 – 16/3
Musikvetenskap: 4/1 – 23/3 
Teatervetenskap: 4/1 – 16/3 

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet. Ta kontakt med studentexpeditionen eller studievägledaren.


Athena och kursmaterial

Institutionen använder sig av lärplattformen Athena för kommunikation mellan lärare och studenter. Du loggar in på Athena med ditt universitetskonto. Där kommer du att hitta lektionsplanering och kursmaterial senast en vecka före kursstart. Schema och litteraturlista finns längre ner på den här sidan.


Studera med funktionsnedsättning

Vid Stockholms universitet är det viktigt att alla studenter ska ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av extra stöd så ska du kontakta Särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta även studievägledaren för ditt ämne i god tid före kursstart om du behöver extra stöd vid undervisning eller tentamen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen är utformad så att du ska få god förståelse för ett forskningsprojekts byggstenar, för att avslutningsvis praktisera detta genom att skriva en egen uppsats. Redan under kursens första veckor får du pröva dina forskarvingar i ett mindre projekt. Kursens ger dig en god grund för vidare, självständiga studier i konstvetenskap.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kandidatkursen i konstvetenskap består av tre delkurser.

  Den första delkursen innebär att du arbetar med aspekterna material och metod, på ett sätt som tydliggör deras innebörd och relation till varandra i ett forskningsprojekt. Som student tränas du i strukturerade metoder för källanalys. Du får möjlighet att testa metoderna i ett avgränsat forskningsprojekt som genomförs i grupp, där ni tillsammans undersöker och tolkar källmaterial från Kungliga Bibliotekets samlingar. 

  Den andra delkursen avser att belysa hur olika teoretiska angreppssätt genererar olika möjliga analyser, även av samma material. Du tränas i att identifiera teoretiska utgångspunkter i olika texter och förstå hur dessa påverkar vilka tolkningar och analyser som är möjliga genom dem.

  Den tredje delkursen innebär skrivandet av din kandidatuppsats. Genom kursen får du både individuell handledning och handledning i grupp. Vid gruppseminarierna tränas du i peer review, det vill säga strukturerad granskning av andras texter. Kursen avslutas med uppsatsventilering, som innebär att du både presenterar ditt eget uppsatsprojekt och genomför en granskning av en annan students uppsats. 

  Undervisning

  Undervisningen på kandidatkursen sker huvudsakligen i seminarieform i halvklass. Seminarierna ger dig möjlighet att praktiskt pröva hanteringen av olika slags forskningsmaterial och olika metodologiska modeller innan det är dags att börja skriva din egen uppsats.

  Under delkurs 2 ligger fokus på on site-seminarier, där vi tillsammans undersöker platsspecifika material och installationer på t ex Östasiatiska Museet och Skogskyrkogården, i Storkyrkan och på Moderna Museet.

  Under den avslutande kursen skriver du din uppsats. Du har flera möten för individuell handledning och även ett par tillfällen med handledning i grupp.

  Examination

  Delkurserna 1 och 2 examineras med hemtentamen. Delkurs 3 examineras genom ventileringen av din uppsats samt din opposition på en annan students uppsats.

  Examinator

  Höstterminen 2020:

  Anna Bortolozzi (Universitetslektor)
  Magdalena Holdar (Universitetslektor)
  Jacob Kimvall (Universitetslektor)
  Sabrina Norlander Eliasson (Universitetslektor)
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare, konstvetenskap

  Richard Carlsén
  E-post: richard.carlsen@su.se

  Alla frågor besvaras via mail.

  Studentexpedition

  expedition.ike@su.se