Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Konstvetenskap - kandidatkurs

Kandidatkursen i konstvetenskap vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i konstvetenskap genom att genomföra ett eget forskningsprojekt.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Ska du studera vid Institutionen för kultur och estetik i höst? Varmt välkommen! Vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Institutionen för kultur och estetik ligger i bruna tegelbyggnader.
Foto: Ingmarie Andersson / Stockholms universitet

När du blivit antagen som student hos oss får du den 25 juli ett välkomstbrev till den e-postadress du angett vid ansökan. Där hittar du instruktioner om hur du tackar ja till din plats och hur du registrerar dig (OBS! Det räcker inte att enbart tacka ja, du måste också registrera dig). I välkomstbrevet hittar du även information om introduktion till kursen som du ska läsa.

Kom ihåg att hålla reda på informationen för antagna studenter och tacka ja i tid, samt registrera dig under registreringsperioden. Om du inte tackar ja eller registrerar dig i tid, så förlorar du din plats på kursen.


Registreringsperioder

Majoriteten av våra kurser använder webbregistrering. För att kunna webbregistrera dig måste du först aktivera ditt universitetskonto. Du loggar sedan in i Ladok för att webbregistrera dig, läs mer om möjliga inloggningsalternativ här:

Olika sätt att logga in i Ladok

Idéhistoria:
För kurser som börjar terminens första halva: 5–25 augusti
För kurser som börjar terminens andra halva: 5 augusti – 1 oktober
Litteraturvetenskap:
För kurser som börjar terminens första halva: 5–25 augusti
För kurser som börjar terminens andra halva: 5 augusti – 1 oktober
Konstvetenskap:
För kurser som börjar terminens första halva: 5–25 augusti
För kurser som börjar terminens andra halva: 5 augusti – 25 oktober
Musikvetenskap:
För kurser som börjar terminens första halva: 5 augusti – 9 september
För kurser som börjar terminens andra halva: 5 augusti – 11 november
Undantag: Jazz, rock och annan populärmusik: 5 augusti – 5 december
Teatervetenskap:
För kurser som börjar terminens första halva: 5 augusti – 9 september
För kurser som börjar terminens andra halva: 5 augusti – 11 november

Webbregistrera dig här

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet. Ta kontakt med våra studieadministratörer eller studievägledaren i ditt ämne.

Kontaktuppgifter


Athena och kursmaterial

Vi använder oss av lärplattformen Athena för kommunikation mellan lärare och studenter. Du loggar in på Athena med ditt universitetskonto. Där kommer du att hitta lektionsplanering och kursmaterial senast en vecka före kursstart.

Athena


Studera med funktionsnedsättning

Vid Stockholms universitet ska alla studenter ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av extra stöd så ska du kontakta Riktat pedagogiskt stöd vid Studentavdelningen. Kontakta även studievägledaren i ditt ämne i god tid före kursstart om du behöver extra stöd vid undervisning eller tentamen.

Den 27 augusti ges ett informationspass om riktat pedagogiskt stöd. Det hålls digitalt via Zoom.

Informationspass för studenter med funktionsnedsättning

Introduktionskursen "Den goda starten" den 28 augusti hjälper studenter att komma igång och tar bland annat upp strategier för planering och studievanor. Kursen ges digitalt via Zoom.

Den goda starten – en introduktionskurs för dig med funktionsnedsättning

Mer information:

Riktat pedagogiskt stöd

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen är utformad så att du ska få god förståelse för ett forskningsprojekts byggstenar, för att avslutningsvis praktisera detta genom att skriva en egen uppsats. Redan under kursens första veckor får du pröva dina forskarvingar i ett mindre projekt. Kursens ger dig en god grund för vidare, självständiga studier i konstvetenskap.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kandidatkursen i konstvetenskap består av tre delkurser.

  Den första delkursen innebär att du arbetar med aspekterna material och metod, på ett sätt som tydliggör deras innebörd och relation till varandra i ett forskningsprojekt. Som student tränas du i strukturerade metoder för källanalys. Du får möjlighet att testa metoderna i ett avgränsat forskningsprojekt som genomförs i grupp, där ni tillsammans undersöker och tolkar källmaterial från Kungliga Bibliotekets samlingar. 

  Den andra delkursen avser att belysa hur olika teoretiska angreppssätt genererar olika möjliga analyser, även av samma material. Du tränas i att identifiera teoretiska utgångspunkter i olika texter och förstå hur dessa påverkar vilka tolkningar och analyser som är möjliga genom dem.

  Den tredje delkursen innebär skrivandet av din kandidatuppsats. Genom kursen får du både individuell handledning och handledning i grupp. Vid gruppseminarierna tränas du i peer review, det vill säga strukturerad granskning av andras texter. Kursen avslutas med uppsatsventilering, som innebär att du både presenterar ditt eget uppsatsprojekt och genomför en granskning av en annan students uppsats. 

  Undervisning

  Undervisningen på kandidatkursen sker huvudsakligen i seminarieform i halvklass. Seminarierna ger dig möjlighet att praktiskt pröva hanteringen av olika slags forskningsmaterial och olika metodologiska modeller innan det är dags att börja skriva din egen uppsats.

  Under delkurs 2 ligger fokus på on site-seminarier, där vi tillsammans undersöker platsspecifika material och installationer på t ex Östasiatiska Museet och Skogskyrkogården, i Storkyrkan och på Moderna Museet.

  Under den avslutande kursen skriver du din uppsats. Du har flera möten för individuell handledning och även ett par tillfällen med handledning i grupp.

  Examination

  Delkurserna 1 och 2 examineras med hemtentamen. Delkurs 3 examineras genom ventileringen av din uppsats samt din opposition på en annan students uppsats.

  Examinator

  Vårterminen 2024

  Delkurs 1:
  Sonya Petersson, universitetslektor (vik.)

  Delkurs 2: 
  Merit Laine, universitetslektor (vik.)
  Jeff Werner, professor

  Delkurs 3:
  Christopher Landstedt, universitetslektor (vik.) 
  Sonya Petersson, universitetslektor (vik.)
  Jeff Werner, professor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studieadministratör Konstvetenskap
  Studievägledare Konstvetenskap och Kulturarvsstudier