Profiles

Johan Klingborg

Johan Klingborg

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post johan.klingborg@littvet.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Född 1989. Masterexamen i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, kandidatexamen i filmvetenskap vid samma lärosäte. Doktorand i litteraturvetenskap sedan september 2018.

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt behandlar svensk 1930-talslitteratur och dess relation till filmmediet. Hos författare som Erik Asklund, Artur Lundkvist och Karin Boye har filmen hög status, men intresset är tvetydigt. Å ena sidan visar de, i engagerade essäer och genom egen filmpraktik, stor nyfikenhet för filmmediet som sådant, och uttrycker särskilt beundran för den sovjetiska så kallade montagefilmen. Å andra sidan är deras skönlitterära produktion fylld av kritiska utsagor mot den amerikanska filmen. Hållningen till dessa två radikalt skilda filmstilar och deras respektive berättarmodus – Hollywoodfilmens kontinuitetsklippning (som kan sägas ha en passiviserande verkan på åskådaren) kontra den sovjetiska filmens dialektiska montage (som bryter upp bildflödet och därmed snarare aktiverar betraktaren) – ger i ett vidare perspektiv upphov till reflektioner kring författarnas modernistiska poetik och deras texters mediehistoriska villkor.

Intresseområden

modernism, modernitet, intermedialitet, mediehistoria, film

Handledare

Thomas Götselius och Christer Johansson

Senast uppdaterad: 31 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa