Johan Fredrikzon har disputerat

Johan Fredrikzon disputerade den 28 maj, på avhandlingen Kretslopp av data: Miljö, befolkning, förvaltning och den tidiga digitaliseringens kulturtekniker.

Avhandlingen Kretslopp av data: Miljö, befolkning, förvaltning och den tidiga digitaliseringens kulturtekniker handlar om det historiska ögonblick då datorn lämnade laboratoriet. Från att ha varit en angelägenhet för ingenjörer och matematiker, kom ”data” under det svenska 1970-talet att bli ett fenomen som kunde dyka upp i alla möjliga sammanhang – och som också gjorde det. Statstjänstemän upphörde att skriva för att i stället mata in data, forskare övergick från att studera naturens förlopp till att bygga datamodeller av detsamma, medborgare krävde tillgång till sina data med hjälp av kuponger de klippte ur tidningarna.

Opponent vid disputationen var Anders Ekström, professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.

I betygsnämnden satt Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, Kungliga tekniska högskolan, professor Pelle Snickars, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet och Anna Dahlgren, professor i konstvetenskap, Stockholms universitet.

Handledare var professor Staffan Bergwik, Stockholms universitet och professor Thomas Götselius, Stockholms universitet.

Vid disputationen var professor Elisabeth Mansén, Stockholms universitet, ordförande.

Här kan du läsa mer om avhandlingen

Här kan du läsa mer om Johan Fredrikzons forskning

Johan Fredrikzon, Kretslopp av data, bokomslag.