Om kvinnliga sjöfarare på 1880-talet

Anders Hallengren, docent i litteraturvetenskap, har utkommit med boken Ocean Bound Women. Sisters Sailing Around the World in the 1880s–The Adventures–The Ship–The People vid förlaget World Scientific.

Omslaget till boken Ocean bound women och första sidan i Maria Söderströms dagbok.
Omslaget till boken Ocean Bound Women och första sidan i Maria Söderströms dagbok.

Den handlar om den första världsomseglingsdagbok som skrivits av en svensk kvinna: Maria Söderström.

I boken presenteras ett unikt källmaterial i form av en ärvd sjömanskista med opublicerade dokument om svenska kvinnor som gick till sjöss på 1880-talet. I materialet finns Söderströms dagbok från hennes världsomsegling 1885-88.

Om Anders Hallengrens forskning

 

Mer läsning

Anders Hallengren invald i Authors Guild of America