Ny bok: Arts of Incompletion: Fragments, Drafts, Revisions in Words and Music

Den nya tvärvetenskapliga antologin Arts of Incompletion: Fragments, Drafts, Revisions in Words and Music, publiceras med utgångspunkt i den elfte internationella konferensen för International Association for Word and Music Studies (WMA), som gavs vid Institutionen för kultur och estetik 2017.

Arts om Inclompetion. Framsida. Brill förlag.

Antologin Arts of Incompletion: Fragments, Drafts, Revisions in Words and Music samlar 17 internationella forskare från flera forskningsfält. Antologin är redigerad av litteraturprofessor Axel Englund, Stockholms universitet och professor i engelska vid University of Graz, Walter Bernhart.

I antologins 14 essäer utforskas det ofärdiga, fragmenten som en essentiell del av vår kulturhistoria. Utdrag, skisser, arbetsmaterial, ord eller musik som verkar vara tänkta att bli reviderade, men som lämnats ofärdiga, slängda fragment och fragmenten som genre undersöks av antologins författare.

Arts of Incompletion: Fragments, Drafts, Revisions in Words and Music