Profiles

Axel Englund

Axel Englund

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-674 73 26
E-post axel.englund@littvet.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är docent i litteraturvetenskap och arbetar inom ramen för Wallenberg Academy Fellows-programmet.

Undervisning

Jag är samordnare för humanistiska fakultetens Masterprogram i litteraturvetenskap. Min övriga undervisningsverksamhet på Institutionen för kultur och estetik inbegriper bland annat litteraturtolkning och modernistisk poesi.

Forskning

Min doktorsavhandling, som jag försvarade i april 2011, behandlar den judiske förintelseöverlevaren Paul Celan, med fokus dels på musik som motiv och influens i Celans verk, dels på samtida tonsättningar av hans poesi. Den publicerades 2012, under titeln Still Songs: Music In and Around the Poetry of Paul Celan. Tillsammans med Anna Jörngården har jag redigerat en volym om estetik och autenticitet, Okonstlad konst, och med Anders Olsson Languages of Exile, som handlar om migration och flerspråkighet i nittonhundratalslitteraturen. Under 2016 ger jag ut en ny bok på svenska om W.G. Sebald, betitlad Landskapsläsning: Utfärder i W.G. Sebalds poesi. En volym med mina översättningar av Sebalds dikter utkommer samtidigt, under titeln Bokstavsspåret: Dikter i urval 1964–2001.

Genrer, verk och praktiker som involverar intermediala förhållanden mellan ord och ton – musikanknuten lyrik, lieder, musikdramatik – tillhör mina primära intressen, liksom den tyska litterära och musikaliska traditionen från 1800- och 1900-talen. Förutom Celans författarskap har jag bland annat sysselsatt mig med Heinrich Heine, Richard Wagner, Theodor W. Adorno, Rainer Maria Rilke och Nelly Sachs. Jag är också intresserad av olika perspektiv på estetik, samt hermeneutik, dekonstruktion och genusteori.

För närvarande arbetar jag på två forskningsprojekt. Det ena, som bygger vidare på temat från min avhandling, tar ett bredare grepp på föreställningar om musik i Europas lyriska modernism, och är tänkt att involvera bland andra Rainer Maria Rilke och T. S. Eliot. Det andra, som är inriktat mot scenkonst och genus, behandlar sexualiserad makt, fetischestetik och sadomasochism i samtida uppsättningar av operans kärnrepertoar (Mozart, Wagner, Puccini, Strauss, med flera).

Senast uppdaterad: 21 juni 2018

Bokmärk och dela Tipsa