Stockholms universitet

Dödens idéhistoria – nu som bok

Först kom kursen Dödens idéhistoria på Stockholms universitet. Nu finns en antologi om den västerländska idévärldens dödsföreställningar från antiken till våra dagar.

Bokomslag Dödens engel och 1700-talsteckning på Niclas Lafrensen d.y.
Dödens engel och Niclas Lafrensen d.y.

Här får du läsa om hur döden har hanterats, förnekats och konfronterats genom historien och hur 1900-talet förändrade människors sätt att förhålla sig till döden på ett grundläggande plan. Här skildras historiska företeelser som förberedelser för döden, begravningsritualer och spiritistiska uppfattningar, liksom hur man har sett på självmord och dödande av andra människor och djur.

Författarna lyfter fram banden till religion, vetenskap, politik, moral och estetik. Mångfalden av infallsvinklar och de långa tidsperspektiven tydliggör hur föreställningar om döden är knutna till hur världsbilden förändras, till idéströmningar och till levnadsvillkor – samt hur förväntningarna på livet efter detta kan forma våra sätt att leva.

Detalj av omslaget till boken Dödens idéhistoria. Tecknad bild på skelett
Detalj av omslaget till boken Dödens idéhistoria, utgiven vid Appell Förlag 2022.

Redaktörer är idéhistorikerna Karin Dirke, Martin Wiklund, båda vid Institutionen för kultur och estetik, och Andreas Hellerstedt, verksam vid Mittuniversitetet. Förutom redaktörerna medverkar följande forskare från institutionen med texter: Annika Berg, Johan Fredrikzon, Elisabeth Mansén, Roland Lysell, Inga Sanner, och Erland Sellberg.

 

Uppmärksammad i radio

Sveriges radios söndagsmagasin Godmorgon världen i P1 uppmärksammade boken och särskilt Inga Sanners text.

Till Ulrika Knutons krönika på sr.se

 

Går att läsa som kvällskurs

Dödens idéhistoria, 7,5 högskolepoäng, är en kvällskurs på grundnivå som ges varje termin. Lärare är Karin Dirke, Annika Berg, Martin Wiklund och Annelie Drakman.

Mer om kursen