Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Dödens idéhistoria

Det här är en grundkurs i idéhistoria där vi undersöker föreställningar och förhållningssätt till döden genom historien. Den ges som kvällskurs under terminens andra halva.

Dante Inferno
Dantes Inferno, 5:e cantot, Johannes Stradanus, 1587, Wikimedia Commons

”Minns döden.” ”Att leva väl är att dö väl.” ”Döden är min vinning.” Antikens filosofer och medeltidens teologer var ense om att människolivet blott är en kort förberedelse för döden. Först i döden kunde en människas liv sägas vara fullkomligt, först då kunde man säga: ”han eller hon har levt väl”.

Döden finns överallt. Den antites som är livets förutsättning bär vi ofta med oss som en outtalad aspekt av vår tillvaro. Människors förhållningssätt till detta oundvikliga faktum har förändrats genom historien: våra känslor inför den har pendlat mellan hopp, fruktan och förnekelse. Våra förhoppningar på livet efter detta har format vårt sätt att leva.

Nedslag i västerländska idéhistorien

Hur har människor hanterat dessa föreställningar genom den västerländska historien? Vilka rädslor och förhoppningar har hon knutit till döden och hur har dessa inverkat på livet? Genom en serie nedslag i den västerländska idéhistorien belyser kursen olika aspekter på hur döden har tänkts, påverkat, bortjagats eller konfronterats från antiken till våra dagar.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska; obligatoriet regleras i kursplanen.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig examinationsuppgift i form av hemtentamen.

  Examinator

  Vårterminen 2022:

  Annika Berg
  Karin Dirke
  Annelie Drakman
  Johan Fredrikzon
  Elisabeth Mansén
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation HT2020 Idéhistoria (4617 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledare Idéhistoria
  Studentexpedition