Dödens idéhistoria, 7,5 hp

Om kursen

Hur har människor hanterat föreställningar om döden genom den västerländska historien? Vilka rädslor och förhoppningar har hon knutit till döden och hur har dessa inverkat på livet? Genom en serie nedslag i den västerländska idéhistorien belyser kursen olika aspekter på hur döden har tänkts, bortjagats eller konfronterats från antiken till våra dagar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen