Stockholms universitet

Mary Wollstonecrafts reseskildring i Skandinavien i nyöversättning

Elisabeth Mansén, professor emerita i idéhistoria vid Stockholms universitet, har gjort en nyöversättning av Mary Wollstonecrafts Letters Written During a Short Residence in Sweden, Norway and Denmark (1796).

Detalj av omslaget till boken Brev från en resa i Sverige, Norge och Danmark
Detalj av omslaget till boken Brev från en resa i Sverige, Norge och Danmark. Ellerströms förlag, 2022.

Boken med den svenska titeln Brev från en resa i Sverige, Norge och Danmark är också försedd med inledning, noter och kommentarer av Elisabeth Mansén.

Mary Wollstonecrafts reseberättelse från sommaren 1795 skildrar Skandinavien på gränsen till en ny tid. Hon kommer från revolutionens Paris och de politiskt radikala kretsarna i London för att studera hur livet ser ut i Europas periferi, få distans till en problematisk kärlekshistoria och spåra en försvunnen silverskatt. Hon fascineras av de nordiska sommarnätterna och filosoferar över mänsklighetens framtid. Boken består av personliga brev till en älskare utan namn och ansågs redan i sin samtid kunna göra läsaren förälskad i brevens författare.

 

Om Elisabeth Mansén

Elisabeth Mansén
Elisabeth Mansén. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Elisabeth Mansén är professor emerita i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik. Hon intresserar sig i sin forskning mycket för feminismens klassiker, men också för 1700-talets kulturhistoria, de fem sinnenas idéhistoria, och svensk kurortshistoria. Hon har också introducerat och översatt John Stuart Mill, Harriet Taylor Mill, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Virginia Woolf och Mary Wollstonecraft.

Mer om hennes forskning