Stockholms universitet

Nya kunskapsperspektiv på det historiska nuet

I en ny artikel utforskar Victoria Fareld, docent i idéhistoria, relationen mellan nuet, det förflutna och framtiden som sammanflätade snarare än kronologiskt länkade tider.

Detalj av boken Historical understandings omlsag. En teckning på jordklotet med frihetsgudinnan på
Detalj av omslaget Historical understanding, förlaget Bloomsbury.

Vad händer med vår förståelse av historia om vi istället för att utgå från en tidslinje där det ena övergår i det andra uppfattar nuet som en plats som bebos av många förflutna? I artikeln argumenteras för de nya kunskapsperspektiv som en polykron eller mångtemporal syn på det historiska nuet kan ge, det vill säga perspektiv som synliggör de många tider som är närvarande i de historiska fenomen vi studerar.

Artikeln har titeln ”Framing the polychronic present” och ingår i boken Historical understanding: Past, present, and future, utgiven på förlaget Bloomsbury, 2022.

 

Om Victoria Fareld

Victoria Fareld
Victoria Fareld. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Victoria Fareld är docent och lektor i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik. Hon forskar bland annat på politisk idéhistoria men också över fälten kulturhistoria, filosofihistoria, historieteori och minnesstudier. Victoria Fareld är studierektor för forskarutbildningen i idéhistoria.

Mer om hennes forskning

Mer läsning

6 april: Victoria Fareld om historisk tid i ny artikel

30 april, 2021: Victoria Fareld skriver om sammanflätade minnen i tidskriften Memory Studies