Profiles

Victoria Fareld framför en vägg med bokhyllor.

Victoria Fareld

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 34 90
E-post victoria.fareld@idehist.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är docent och lektor i idéhistoria. Innan jag kom till Stockholms universitet 2012 var jag verksam vid Göteborgs universitet där jag disputerade 2007. Jag har varit gästforskare på Institut für Philosophie vid Potsdam Universität, på Sophiapol forskningscentrum vid Université Paris-X Nanterre samt vid New School for Social Research i New York. Jag är med i styrelsen för kulturtidskriften och förlaget Glänta.

Undervisning

Jag undervisar på alla nivåer i idéhistoria. Exempel på kurser som hör samman med min forskning är ”Hegelian Reflections in the 20th Century” och ”Historia, minne, glömska”. Jag är ämnesansvarig för det institutionsgemensamma masterprogrammet i Kritiska studier och håller i programmets två första kurser, ”Det kritiska tänkandets traditioner” och ”1900-talets kritiska tänkande”. Jag handleder uppsatsstudenter och doktorander.

Forskning

Min forskning spänner över fälten kulturhistoria, filosofihistoria, politisk idéhistoria, historieteori och minnesstudier. Pågående arbete rör sig kring frågor om historia och minne i relation till etik, juridik och tidslighet. Jag har varit verksam inom två forskningsprojekt som båda har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond: Förlåtelse, framtid och förflutenhet (2009-2014) och det mångdisciplinära forskningsprogrammet Tid, minne, representation: Om historiemedvetandets förvandlingar (2010-2016).

I min forskning intresserar jag mig även för politisk idéhistoria, i synnerhet den kritiska idétraditionen från Hegel och Marx. I min avhandling Att vara utom sig inom sig: Charles Taylor, erkännandet och Hegels aktualitet studerar jag den tyska idealismen och Hegels filosofi för att reflektera kring nutida diskussioner om människors behov av att bli erkända i sina identiteter. Den belönades med Per Nyströms Vetenskapspris för framstående avhandling 2007 och Johan Nordströms och Sten Lindroths pris för framstående vetenskapligt arbete 2008. 

Idéhistoria som forskningsområde.

Senast uppdaterad: 20 november 2019

Bokmärk och dela Tipsa