Stockholms universitet

Victoria FareldProfessor

Om mig

Jag är professor i idéhistoria. Jag är också studierektor för forskarutbildningen i idéhistoria och samordnande studierektor för forskarutbildningarna på institutionen för kultur och estetik. 

Innan jag kom till Stockholms universitet 2012 var jag verksam vid Göteborgs universitet där jag disputerade 2007. Jag har varit gästforskare på Institut für Philosophie vid Potsdam Universität, på Sophiapol forskningscentrum vid Université Paris-X Nanterre samt vid New School for Social Research i New York. Jag är med i styrelsen för kulturtidskriften och förlaget Glänta.

Undervisning

Jag undervisar på alla nivåer i idéhistoria. Exempel på kurser som hör samman med min forskning är ”Det kritiska tänkandets traditioner” och ”Historia, minne, glömska”. Jag handleder uppsatsstudenter och doktorander.

Forskning

Min forskning spänner över fälten filosofihistoria, kulturhistoria, historieteori och minnesstudier. Pågående arbete rör sig kring frågor om historia och minne i relation till etik, juridik och tidslighet. Jag har varit verksam inom två forskningsprojekt som båda har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond: Förlåtelse, framtid och förflutenhet (2009-2014) och det mångdisciplinära forskningsprogrammet Tid, minne, representation: Om historiemedvetandets förvandlingar (2010-2016). I min forskning intresserar jag mig även för politisk idéhistoria, i synnerhet den kritiska idétraditionen från Hegel och Marx. 

För närvarande deltar jag i forskningsnätverken Narrative and Memory: Ethics, Aesthetics, Politics, (https://narrativeandmemory.com) och Interpreting Violence: Narrative, Ethics and Hermeneutics, (https://site.uit.no/violence/) och International Network for Theory of History, (https://www.inth.ugent.be/)

Senaste publikationer i urval

2023. "Vulnerability, Violence and Nonviolence", Interpreting Violence: Narrative, Ethics and Hermeneutics (eds. Cassandra Falke, Victoria Fareld and Hanna Meretoja), New York: Routledge

2022. "Framing the Polychronic Present", Historical Understanding: Past, Present, and Future (eds. Zoltán Boldizsár Simon and Lars Deile), London: Bloomsbury, 25-34. 

2022. "Kontexter som tidsskikt", Konsten att kontextualisera: Om historisk förståelse och meningsskapande (red. S. Bergwik, L. Holmberg och K. Dirke), Stockholm: Stockholm University Press, 71-84.

2021. “Time”, The Routledge Companion to Historical Theory, (ed. Chiel van den Akker), London: Routledge, 558-572.

2021. “Entangled Memories of Violence. Jean Améry and Frantz Fanon”, Memory Studies, 14:1, 58-67.

2021. "Jean Amérys revolt. Efterord", Jean Améry, Bortom skuld och botgöring, Stockholm/Göteborg: Faethon/Glänta, 163-186.

2020. From Marx to Hegel and Back: Capitalism, Critique and Utopia, (eds. Victoria Fareld, Hannes Kuch), London: Bloomsbury.

2019. “Coming to Terms with the Present: Exploring the Chrononormativity of Historical Time”Rethinking Historical Time: New Approaches to Presentism, (eds. Marek Tamm, Laurent Olivier) London: Bloomsbury, 57-70.

2019. "Historien inför rätta", Glänta, nr. 3-4.

2018. ”History, Justice and the Time of the Imprescriptible, Ethos of History: Time and Responsibility (eds. Stefan Helgesson, Jayne Svenungsson), New York: Berghahn Books.

Idéhistoria som forskningsområde.