Temanummer om Metadatans politik i tidskriften Journal of Digital Culture and Society

Ett temanummer för Journal of Digital Culture and Society och sex artiklar/kapitel har nyligen publicerats inom ramen för de VR-finansierade projekten 'Metadatans politik' och 'Deltagande i det visuella kulturarvet', vid Institutionen för kultur och estetik.

Forskningsprojektet Metadata Culture, "Deltagande i det visuella kulturarvet. Metadata, återanvändning och tvärvetenskap", är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som leds av Anna Dahlgren, professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, och Karin Hansson, docent i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs mer om Anna Dahlgrens forskning

Publikationerna online

Anna Dahlgren, Karin Hansson, Amanda Wasielewski, Ramón Reichert (eds.) Special Issue "The Polics of Metadata", Journal of Digital Culture and Society, 2:2020
 
Karin Hansson & Anna Dahlgren, ”Open Research Data Repositories: Practices, norms, and metadata for sharing images”, Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST), Special Issue on Digital Humanities (DH), 2021
 
Anna Dahlgren & Karin Hansson, “What an image is. The ontological gap between researchers and information specialists”, Art Documentation, 1:2021, pp. 21-32
 
Anna Dahlgren & Karin Hansson, ”The Diversity Paradox. Alignment and plurality in the visual heritage”, Journal of Digital Culture & Society, Issue 2:2020, pp. 239-256
 
Anna Dahlgren & Amanda Wasielewski, ”Cultures of Digitization: A Historiographic Perspective on Digital Art History”, Visual Resources (to appear 2021)

Amanda Wasielewski, “The Growing Pains of Digital Art History: Issues for the Study of Art Using Computational Methods”, in Digital Human Sciences: New Objects – New Approaches (Stockholm: Stockholm University Press, 2020), pp. 127-151 (Stockholm Univ. Press, 2021)

Amanda Wasielewski & Anna Dahlgren, ”Mining Art History: Bulk Converting Non-Standard PDFs to Text to Determine the Frequency of Citations and Key Terms in Humanities Articles”, Digital Human Sciences. New Objects – New Approaches, pp. 285- 305 (Stockholm Univ. Press, 2021)