Stockholms universitet logo, länk till startsida

Bilder av barnet i gotisk barnlitteratur

Ny doktorsavhandling i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet av Peter Kostenniemi.

Svartvit barnboksillustration med monster
Teckning av Hans Arnold.

Under 2000-talet har gotik blivit en betydande del av barn- och ungdomslitteraturen. Liksom gotiska romaner för vuxna står barnlitterär gotik i relation till sin samtids tankevärld och idéer. I sin avhandling Hemsökt barndom. Bilder av barnet i gotisk barnlitteratur undersöker litteraturvetaren Peter Kostenniemi hur barnet gestaltas i gotisk barnlitteratur och hur det förhåller sig till samtida föreställningar om barndom. Med ett specifikt fokus på skandinavisk litteratur lyfter studien fram ett ofta förbigånget material. Genom nedslag i spökhistorier, zombielitteratur och andra gotiska subgenrer diskuteras hur texterna bildar en vrångspegel där bilder av barnet både reproduceras och ifrågasätts. Uppfattningar om barnets frihet, agens och kompetens bearbetas i de gotiska texterna samtidigt som normativ utveckling och relationer till vuxenvärlden problematiseras.

Bilderna av barnet som framträder präglas av gotikens karaktäristiska ambivalens, vilket synliggör en dragkamp mellan olika, stundtals motstridiga idéer om vad som kännetecknar barndom under 2000-talet.

Peter Kostenniemi
Peter Kostenniemi. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Om avhandlingen i Digitala Vetenskapliga Arkivet

Mer om Peter Kostenniemis forskning

Tidigare publikationer av Peter Kostenniemi