Profiles

Peter Kostenniemi framför en vägg med bokhyllor.

Peter Kostenniemi

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-674 73 19
E-post peter.kostenniemi@littvet.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Född 1980. Master i Litteraturvetenskap och fil. mag i Teaterstudier, båda vid Göteborgs universitet. Masterexamensarbete i litteraturvetenskap ”Hemsökta gränser” (2014) om gotisk barnfiktion som delaktig i den gotiska genrens utveckling. Magisterexamensarbete i Teaterstudier ”Bara en slät yta av skinn?” (2012) om en adaptation för scenen av John Ajvide Lindqvist’s roman Låt den rätte komma in. Övriga examensarbeten om bland annat vampyrlitteratur för barn och Henrik Ibsens pjäs Gengangere. Sedan 2014 medlem i Nätverket för barn- och ungdomslitteraturforskning i väst. Doktorand sedan 2016.

Forskning

Avhandling

Mitt avhandlingsprojekt undersöker gotisk barnlitteratur publicerad i Skandinavien, primärt samtida verk utgivna efter år 2000. Mitt fokus är att undersöka hur barnet som subjekt skrivs fram genom att utgå från surface reading och Foucaults makt- och självtekniker som teoretisk bas. Materialet diskuteras intertextuellt i förhållande till den gotiska genrens traditioner. Vidare undersöks hur texterna bearbetar diskursiva spänningar relaterade till barnet och barndom i ett samhällsperspektiv. Jag vill visa hur gotisk barnlitteratur använder sig av den gotiska genrens konventioner (teman, motiv, berättargrepp och rekvisita) för att iscensätta en diskursiv kamp där motstridiga föreställningar om barnet och barndom ställs mot varandra. Dessa är vidare relaterade till barndom som diskurs i det skandinaviska välfärdssamhället vilket är under utveckling och förändring.

Handledare

Elina Druker och Magnus Öhrn

Intresseområden

Gotik, barnlitteratur, representation av barnet i litteratur, det gotiska barnet, det onda barnet, dystopier, bild, adaptationer, diskursanalys, surface reading. 

Publikationer

2019. "Det är saligare att investera än att ge: Entreprenörskap i Sveriges Televisions julkalender" i Barnboken - Journal for Children's Literature Research, nr. 42

2019. "Dansanta små djävlar. Gotik, pastoral och mörk ekologi i bilderboken Allrakäraste syster" i Helene Ehriander & Anette Almgren White (red.) Astrid Lindgrens bildvärldar (Göteborg) 

2019. "Skrämmande brist på originalitet - gotikens meningsskapande klichéer" i Helene Ehriander (red.) Att skriva barn- och ungdomslitteratur (Lund)  

2018. "Monstret, barnet och disciplineringens konsekvens: intermedial dialog i Allan Rune Petterssons berättelser om Frankensteins faster" i Barnboken - Journal for Children's Literature Research, nr. 41

2017. "Protection and Agency in Children's Gothic. Multiple Childhood(s) in Angela Sommer-Bodenburg's Der kleine Vampir" i LIR Journal, nr. 9

2015. ”Gotisk barnlitteratur – en samhällsspegel med potential” i Svenskläraren, årg. 59:3

2014. ”Det offentliga samtalets kollaps. Humaniora som motstånd” i Meri Alarcón et al (red.) Meningens motstånd. 29 studenters perspektiv på humaniora (Göteborg)

 

Senast uppdaterad: 27 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa