Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny avhandling om barnteater

Ellinor Lidén har disputerat i teatervetenskap vid Stockholms universitet på doktorsavhandlingen Barnteater som händelse. Barnpublik och vuxenvärldar vid Kulturhuset Stadsteaterns scen i Skärholmen.

Detalj av omslagsbilden på Ellinor Lidéns avhandling
Detalj av omslagsbilden på Ellinor Lidéns avhandling. Foto: Carl-Johan Paulin © Carl-Johan Paulin/Kulturhuset Stadsteatern Stockholm.

Opponent: Eva Alerby, professor i pedagogik, Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Luleå tekniska universitet.

Ordförande: Meike Wagner, professor i teatervetenskap, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Betygsnämnd: Pauline von Bonsdorff, professor i Visual arts education (konstfostran), Institutionen för konst- och kulturforskning, University of Jyväskylä
Christina Svens, docent i litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
Olle Widhe, professor i litteraturvetenskap, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet
Niklas Hald (reserv), fil.dr, Stockholms konstnärliga högskola

Huvudhandledare: Karin Helander, professor i teatervetenskap, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.
Bihandledare: Margareta Aspán, fil.dr, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Ellinor Lidén
Ellinor Lidén. Foto: Privat
 

Om avhandlingen

Avhandlingen handlar om barns möten med och upplevelser av teater, som i flera led skapats och gjorts tillgänglig för dem genom en rad vuxna. Vuxna som alla har barnpubliken i åtanke, men ofta på olika vis. Detta synliggörs i barnteaterns scenario, vars grund bygger på att vuxna vid en teater, utifrån sina olika positioner, producerar och framför teater för barn. Andra vuxna beslutar att deras barn/elever ska ta del av föreställningarna, ofta under skoltid. Därmed har barnpubliken sällan själv valt att vara där. Utifrån en förståelse av barnteater som händelse, dvs. att sträcka sig utöver den tid och det rum som teaterföreställningen utgör, syftar avhandlingen till att studera barnpublik och dess upplevelser knutna till fem uppsättningar vid Kulturhuset Stadsteaterns scen i Skärholmen. Att studera teater som händelse möjliggör att ta hela teatergåendet i anspråk och därmed även innefatta vuxna som inte är närvarande under själva föreställningsögonblicket. Vidare undersöks hur barnpublik och vuxna förhåller sig generationellt till varandra. Olika vuxna konstruerar vuxenhet i förhållande till barnpubliken på olika vis. Dessa har barnpubliken att positionera sig och konstruera barndom i relation till. Även om dessa processer är relationella, ligger avhandlingens huvudfokus på barnpubliken – barnteaterns huvudsakliga publik.

Avhandlingen i Digitala Vetenskapliga Arkivet

Om Ellinor Lidéns forskning