Se boksläppet för den nya boken "Kritvit? Kritiska vithetsperspektiv i teori och praktik"

Nu kan du titta på föreläsningarna från boksläppet för monografin "Kritvit? Kritiska vithetsperspektiv i teori och praktik", som gavs den 18 augusti.

Kritivit? Bokomslag, Studentlitteratur.

I detta boksläpp kan du ta del av fem spännande föreläsningar inom fältet kritiska vithetsstudier. Under boksläppet föreläste bokens författare Jeff Werner, professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, och de fyra forskarna, Håkan Blomqvist, Tobias Hübinette, Catrin Lundström, Therese Svensson, som citeras och diskuteras i boken.

Är du mer intresserad av ämnet? Genom länkarna nedan kan du ta reda på mer.

Den nya boken Kritvit? Kritiska vithetsperspektiv i teori och praktik

Läs mer om Jeff Werners forskning

Ny kurs vid Institutionen för kultur och estetik: Kritiska vithetsperspektiv på nordisk kultur

Se filmen med föreläsningarna från boksläppet

Filmen från seminariet vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, den 18 augusti 2021, finns tillgänglig på Youtube:

 

 

Om föreläsarna

Jeff Werner är professor i konstvetenskap. Hans forskning fokuserar på den moderna tidens visuella kultur, och dess bildkonst, film, design och arkitektur. I sin senaste bok Kritvit? Kritiska vithetsperspektiv i teori och praktik. Boken introducerar kritisk vithetsteori anpassad efter svenska förhållanden. Den prövar i ett antal konkreta tillämpningar hur vithetsperspektiv kan användas för att studera bland annat skönhetstävlingar och fototeknik, antik konst och modern design, reklamfilm och anatomiundervisning, förorter och tv-serier, bilder av kungar och gjuteriarbetare, ungdomsböcker och film.

Therese Svensson är filosofie doktor i litteraturvetenskap. Hennes forskning fokuserar på vithetskritiska perspektiv på klassiska verk.

Håkan Blomqvist är docent i historia vid Södertörns högskola och föreståndare för Samtidshistoriska institutet. Hans forskning fokuserar bland annat på arbetarrörelsen, socialism, rasism och antisemitism.

Tobias Hübinette är docent i interkulturell pedagogik vid Karlstads universitet. Hans forskning fokuserar på kritisk ras- och vithetsforskning, visuella studier och postkolonial teori, kulturstudier och kritisk teori, adoptions- och migrationsforskning samt koreanologi och asienforskning.

Catrin Lundström är professor i etnicitet och migration vid Linköpings universitet. Hennes forskning spänner över fälten sociologi, migrationsstudier, kritiska ras och vithetsstudier och genusstudier och fokuserar på privilegier och ojämlikhet inom ramen för transnationell migration.