Ny bok om åminnelse av Förintelsen

Tanja Schult, docent i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik är en av redaktörerna för den nya antologin Performative Holocaust Commemoration in the 21st Century.

Associate professor Tanja Schult, Department of Culture and Aestethics. Foto: Niklas Björling.

Artiklarna i antologin Performative Holocaust Commemoration in the 21st Century (Routledge, 2021) publicerades ursprungligen som ett specialnummer av tidskriften Holocaust Studies: A Journal of Culture and History. Antologin är redigerad av Tanja Schult, Stockholms universitet och Diana I. Popescu, fil.dr. i statsvetenskap vid King's College London.

Mer om boken

Mer om Tanja Schults forskning

Tanja Schults forskning handlar om att tolka och förstå bildproduktion som en del av historiska processer, speciellt vad gäller 1900-talets 'katastrofala' århundrade. Hon har särskilt intresserat sig för historiska minneskulturer, med avseende på hur våldsamma händelser långt efter att de inträffat påverkar människors upplevelser och relationer, ibland på helt andra platser än där de ursprungligen tilldrog sig, och hur detta uttrycker sig i konsten. Tanja Schult är gästforskare vid Austrian Academy of Sciences, där hon under hösten 2021 bedriver forskningsprojektet "Making Monuments Matter in 21st Century Democracies".

Här kan du läsa mer om Tanja Schults forskning