Profiles

Tanja Schult. Foto: Niklas Björling

Tanja Schult

Docent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post tanja.schult@arthistory.su.se
Besöksadress Frescativägen 26
Rum C 402
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Tanja Schult är anställd som universitetslektor i konstvetenskap.

2017 blev hon docent.

Schult disputerade vid Humboldt universitetet i Berlin med avhandlingen A Hero’s Many Faces. Raoul Wallenberg in Contemporary Monuments (Palgrave Macmillan 2009/paperback 2012).

Schults forskning ägnar sig åt att tolka och förstå bildproduktion som en del av historiska processer, speciellt vad gäller 1900-talets 'katastrofala' århundrade. Hon har särskilt intresserad sig för historiska minneskulturer, då med avseende på hur våldsamma händelser långt efter att de inträffat påverkar människors upplevelser och relationer, ibland på helt andra platser än där de ursprungligen tilldrog sig, och hur detta uttrycker sig i konsten.

Schults forskning är tvärvetenskaplig och lånar från andra discipliner, främst cultural studies, historia, sociologi och psykologi.

Förutom minneskulturen intresserar sig Schult för visuell och materiell kultur, offentlig och politisk konst.

Schults drivkraft är att forskningsresultaten når ut och leder till nya samarbetsprojekt, gärna utanför högskolan.

Undervisning

Schult har undervisat inom en rad olika kurser inom historia, kultur- och konstvetenskap vid främst Stockholms och Uppsalas universitet.

Forskning

Aktuell forskning

Tillsammans med Diana Popescu, Birkbeck University London, tilldelades Schult forskningsmedel från Vetenskapsrådet. Projektet har titeln Making the Past Present: Public Perceptions of Performative Holocaust Commemoration Since the Year 2000. Projektet påbörjades i april 2015. Tillsammans med Popescu har Schult också gett ut Revisiting Holocaust Representation in the Post-Witness Era (Palgrave Macmillan 2015).

Projektbeskrivning

Trots Förintelsens centrala betydelse i många länder kan en tilltagande trötthet på ämnet konstateras. Med växande tidsavstånd får frågan om hur man återuppväcker intresset allt större relevans. Projektet undersöker hur konstnärer, museiutövare och pedagoger hanterar denna utmaning genom att använda sig av performativa praktiker med ambitionen att göra deltagarna till agenter i minnesprocessen och få publiken att reflektera kritisk kring förhållandet mellan det förflutna och nuet.

Begreppet 'performativ' används på två sätt: 1) som teoretisk kategori som hänvisar till konstnärliga eller pedagogiska projekt som vill uppnå en hög grad av delaktighet och interaktion; 2) som hänvisning till en traderad praxis som beskriver intentionen och de möjliga effekter som dessa projekt har på publiken, dvs. att de lyckas erbjuda en transformationsprocess för deltagaren, vilken är beredd att omvärdera sitt förhållande till det förflutna, känner sig uppmuntrad att själv bli en agent i minnesprocessen och i bästa fall påverkas att uppträda ansvarsfullt i sin vardag.

Med vårt fokus på publikens reaktioner skiljer sig projektet från tidigare undersökningar som endast konstaterar att performativa praktiker har intentionen att utlösa en transformationsprocess utan att följa upp om så verkligen är fallet.

Det saknas en genomtänkt teori och analys av en relevant empirisk korpus när det gäller försök att förnya det allmänna intresset för Förintelsen med hjälp av performativitet. Projektet avser fylla denna kunskapslucka.

Se Schults föreläsning vid konferens

Se föreläsning av Tanja Schult från 14 mars 2017 (länk till Youtube cirka 35 minuter in i klippet): “Remembering Together: Polin’s Daffodil Campaign (AKCJA ŻONKILE)”, vid konferensen Museums and Their Publics at Sites of Conflicted History, som hölls vid Museum of the History of the Polish Jews i Warszawa. För mer information om konferensen, läs här: polin.pl/en/conference-museums-and-their-publics.

Tidigare forskning

2009 erhöll Schult forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond för projektet Förintelsen i svensk konst som ledde till ett flertal publikationer, bl.a. Hitler für alle. Populärvetenskapliga perspektiv på Nazityskland, andra världskriget och Förintelsen (Carlssons Bokförlag 2012). 

Recensioner av Schults avhandling A Hero's Many Faces

H-Net: Humanities & Social Sciences Online, J Franklin Williamson
H-Net: Humanities & Social Sciences Online, Peter Stachel

 

Senast uppdaterad: 26 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa