Institutionen för kultur och estetik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
Julia Romanowska

Tvärseminariet: Estemetik – estetik, emotion och etik i ledarskapsutveckling

Tvärseminariet uppmärksammar ett experimentellt alternativ till gängse ledarutvecklingspedagogik, presenterat vid Karolinska Institutet 2014, i Julia Romanowskas avhandling Improving Leadership Through the Power of Words and Music.

David Rynell Åhléns avhandling

När TV skulle rädda konsten – ny avhandling

När tv var nytt fanns förhoppningar om att mediet skulle sprida konst till svenska folket. I David Rynell Åhléns avhandling i konstvetenskap beskrivs och granskas denna historia om televisionen som konstförmedlare under 1950- och 1960-talen.

Sen anmälan öppnar den 15 juli

Sen anmälan till HT16 öppnar 15 juli

Den 15 april var sista anmälningsdagen till höstterminen 2016. Vissa utbildningar där det kan finnas platser öppnar igen för sen anmälan den 15 juli.

Curating art startsida puff
Kulturarvstudier
Mitt universitet
Länk till schemamotorn Time Edit

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Twitter Kultur och estetik på Instagram