Stockholms universitet

Litteraturvetenskapen vid Stockholms universitet är känd för sin teoretiska profil. Estetiska och litteraturteoretiska frågor är väsentliga för vår forskning oavsett inriktning. Främst studeras svensk och skandinavisk litteratur, men många arbetar också med litteratur från andra språkområden, som de engelska, franska, tyska och spanska.

Våra forskare arbetar inom flera teoretiska inriktningar, där samarbeten mellan institutionens ämnesområden är etablerade, som medieteori, kritisk teori och genusteori. Vid Stockholms universitet finns landets enda professur i barnlitteratur. Barn- och ungdomslitteratur är en prioriterad forskningsinriktning.

Flera forskare vid institutionen ägnar sig åt litteratur före 1800. Både Äldretextseminariet och forskning inom den tvärvetenskapliga Portal 1700 ingår i detta fokus på den förmoderna och tidigmoderna litteraturen. Hos oss finns även ett starkt intresse för modernismens och 1900-talets litteratur, och för intermedialitet i olika former, alltså litteraturens samverkan med bild, film, dans och musik.

 

The cover illustration, by E. Gertrude Thomson, of The Nursery "Alice" by Lewis Carroll
På denna sida

Barn- och ungdomslitteratur

John Bauer. Illustration till Emil Eliassons Broder Martin, i Bland tomtar och troll, 1913.

För- och tidigmodern litteratur

Dante Alighieri fresk av Domenico di Michelino (1465). Wikimedia Commons.

Genusperspektiv på litteratur

Målning av en kvinna i en park

Komparativa och transnationella perspektiv i och på litteratur

Uppslagen bok i gammal stil med världskarta

Litteraturens historicitet och historiografi

Clio, Muse of History / Johannes Moreelse

Litteratur och filosofi

Man i kostym står böjd i strandbrynet

Medier, materialitet och litteratur

A Reading from Homer 1885 av Lawrence Alma-Tadema.

Modern och samtida litteratur

Text på boksidor ihopklippta

Posthumanism och ekokritik

Krukväxt står på en hög med böcker