Stockholms universitet

Idéhistoria vid Stockholms universitet är ett forskningsämne som präglas av påtaglig bredd och som bottnar i ett intresse för historisering.

Inom idéhistoria handlar forskningen om det förflutnas tankar, handlingar, uttryck eller upplevelser och hur dessa kan förstås på sina egna historiska villkor. Historisering kan också betyda ett nuets historia – att spåra rötter och källflöden till våra egna övertygelser för att på så sätt resa kritiska frågor om våra försanthållanden.

Många av de fenomen vi tar för självklara – som mänskliga rättigheter, idéer om smuts eller hur vi inrättar vårt familjeliv – har intressanta historier och visar stor variation över tid. Det som ofta tas för naturligt kan därför ses som historiskt och människoskapat. Den idéhistoriska forskningen gräver ut mentala eller materiella strukturer för tanken och handlingen som kanske blivit osynliga men trots det är verksamma. 

An Idea can change your life
På denna sida

Filosofihistoria

Plato_Silanion_Musei_Capitolini_Foto. Marie-Lan Nguyen Wikimedia Commons

Kulturhistoria

Caspar_David_Friedrich_Chalk_Cliffs_on_Rügen. Kunst Museum Winterthur Wikimedia Commons

Kunskapers historia

Bok från Universitetsbibliotekets äldre samling. Petrus Apianus, Astronomicum Caesareum, Ingolstad

Mediehistoria

Tryckpress för offsettryck. Foto: Julo. Wikimedia Commons.

Miljöhumaniora

Varg. Foto Federico Di. Dio-photography. Unsplash

Politisk idéhistoria

Allmän rösträtt