Stockholms universitet

Kulturarv är ett av Stockholms universitets profilområden. Kulturarvsstudier är ett tvärvetenskapligt och internationellt växande forskningsfält, som studerar hur det förflutna används, värderas och institutionaliseras i samtiden.

Frågorna inom forskningsområdet Kulturarvsstudier har en uppenbar aktualitet och samhällsrelevans eftersom användningen av det förflutna i termer av kulturarv både medvetet och omedvetet motiverar, legitimerar och begripliggör identitetsformeringar på såväl lokal, nationell som internationell nivå.

Ett starkt tema i forskningen är hur kulturarv utgör en politisk, social, ekonomisk och kulturell resurs, både i samtiden och i ett historiskt perspektiv.

Circle i arbete med graffitimålningen Fascinate (1989) av Circle och Weird.
På denna sida

Kritiska kulturarvsstudier och museologi

Bild