Om biografarkitektur och elektricitet i Karin Boyes Astarte

Johan Klingborg, doktorand i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, skriver i tidskriften Edda: Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, om samtida idéströmningar och mediehistoriska villkor för Karin Boyes roman Astarte (1931).

Johan Klingborg. Foto: Sören Andersson.

I artiken "Lockande ljus. Biografarkitektur och elektricitet i Karin Boyes Astarte", i Edda: Nordisk tidsskrift for litteraturforskning (volym 108, nr 3, 2021), visar Johan Klingborg hur Karin Boyes roman Astarte betingas av den nya biografarkitekturen och den ökade användningen av elektriskt ljus i det tidiga 1930-talets Stockholm. Klingborg argumenterar för att romanen i hög grad handlar om det elektriska ljusets övertag av natten och stegrade lockelse omkring 1930.

Läs hela artikeln i Edda: Nordisk tidsskrift for litteraturforskning här

Läs mer om Johan Klingborgs forskning

Här kan du läsa hela romanen Astarte av Karin Boye (1931)

SF Grand. Invigd 1933. Foto: Holger Ellgaard Wikimedia Commons.