Profiles

Signe Tonér

Signe Tonér

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för lingvistik
Telefon 08-16 29 30
E-post signe.toner@ling.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 2-3
Rum C 252
Postadress Institutionen för lingvistik 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand i lingvistik

Legitimerad logoped

Undervisning

Våren 2017:

Barns språkutveckling LIN018 (kvällskurs)

Hösten 2017:

Typisk tal-, språk- och läsutveckling 2LG026 (logopedprogrammet)

Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation UB402Y (förskollärarprogrammet)

Barns utveckling och lärande UB106Y (förskollärarprogrammet)

Teorier om lärande och individens utveckling UB210Y (förskollärarprogrammet)

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt handlar om att undersöka effekter av specificerade förskoleinterventioner med avseende på barns uppmärksamhet, språkliga förmåga och exekutiva funktioner. 

Forskningsprojektet jag deltar i, "Hjärnvägar i förskolan" finansieras av Vetenskapsrådet och är ett interdisciplinärt samarbete mellan institutionen för lingvistik och avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. 

Senast uppdaterad: 31 maj 2017

Bokmärk och dela Tipsa