Publikationer

Publikationer

Forskningsprojekt inom SULCIS publiceras initialt som Working Papers i SULCIS egen serie. Artiklar som har publicerats i internationella tidsskrifter eller på annat sätt finner du under Internationella tidsskifter respektive Övriga publikationer.

Kontakt

Besöksadress
Se respektive deltagande institutions hemsida för besöksadress

Postadress
Institutet för Social Forskning
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10F
106 91 STOCKHOLM

Kontakta respektive person direkt:
Kontakt

årsrapporter