Öppettider

Klocka med himmel och träd i bakgrunden. Clock with sky and trees in the background.

Öppettider

Hus D, plan 3–6. Våra studentexpeditioner/studievägledare har särskilda besökstider. (Sidan öppnas på Sveflers webb.)

God jul och gott nytt år. Season's greatings. Vinterlandskap i solsken

Jul- och nyårstider

Centrum för tvåspråkighetsforskning (Institutionen för svenska och flerspråkighet) har stängt 23 december 2017 – 7 januari 2018. Se studentexpeditions- och studievägledarsidorna för deras jultider. Vi önskar dig en God jul och ett Gott nytt år!

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Medarbetare personal
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler