Hitta till oss

D-huset. Foto: Pia Nordin

Hitta till oss

Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet, med Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet. Vi finns i hus D, plan 3–6, Södra huset, Frescati. På denna sida finns information om kommunikationer, trapphus, hissar och tillgänglighet.

Karta över Campus Frescati

Kartor

Kartor över campus.

Gatuadress

Adresser, telefon, fax och e-post

Vi har olika adresser för besök, post och fakturor.

Klocka med himmel och träd i bakgrunden. Clock with sky and trees in the background.

Öppettider

Hus D, plan 3–6. Våra studentexpeditioner/studievägledare har särskilda besökstider. (Sidan öppnas på Sveflers webb.)

Lokaler

Institutionen för svenska och flerspråkighets studentexpeditioner finns på plan 4–6, och personalens arbetsrum finns på plan 3–6 i hus D (Södra huset).

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Medarbetare personal
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler