Studentråd

Tre små streckgyubbar rullar en stor boll uppför snedställd SISOFS-text.

Studentrådet SISOFS – Mingel i Gula villan 18/10

SISOFS är Studentrådet för Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet). Välkommen på mingel den 18/10 i Gula Villan. Från och med klockan 18 kan du lära känna och träffa nya såväl som gamla från din institution. Sväng förbi, umgås med varann eller ta reda på mer om studentrådet och hur det fungerar.

Studentrådet SISOFS – kontakt

SISOFS är Studentrådet för Institutionen för svenska och flerspråkighet (med Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet). Vi är tillgängliga för dig som är student och har frågor, vill komma med förslag på hur studenternas situation kan förbättras eller har ett studierelaterat problem och kanske vill ha stöd i kontakten med institutionen. Tveka inte att kontakta oss!

Studentråd – vad är det?

Det finns många sätt att påverka sin studiesituation när man läser vid universitetet. Att engagera sig i sitt studentråd är ett av dem.

Styrelsen

Studentrådet SISOFS

Logga Sisofs

Studentrådet för Institutionen för svenska och flerspråkighet (Centrum för tvåspråkighetsforskning, Tolk- och översättarinstitutet och f.d. Institutionen för nordiska språk).

Styrelsen

E-post: studentradetsisofs@gmail.com

www.su.se/svefler/sisofs

www.facebook.com/studentradetsisofs

www.twitter.com/sisofs1

www.sus.su.se/sisofs (kåren)

Nästa möte

Medarbetare personal
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler