Studentliv

Två studenter mot en röd stugvägg i Gamla stan Foto: Eva Dalin
Studenthandboken. Foto: Niklas Björling

Studenthandbok för läsåret HT17/VT18

Inför varje läsår publiceras en Studenthandbok där information ges om sådant som kan vara bra att veta för dig som studerar vid Stockholms universitet.

Fakultetsföreningar. Foto: Eva Dalin

Ord och begrepp i universitetsvärlden

Disputation, akademi, examinator - det finns många ord och begrepp inom den akademiska världen som du som student säkert kommer i kontakt med under din utbildning. Här följer en liten akademisk och studentikos ordlista.

Studentliv vid Stockholms universitet

Studentkårer och föreningar vid Stockholms universitet

Studentkårernas syfte är att företräda studenternas gemensamma intressen. Både att garantera studenternas inflytande över sin utbildning, och att ta ett stort ansvar för den sociala delen av universitetslivet.

Två studenter på tågperrong Foto: Eva Dalin

Viktigt att student anmäler flytt till studieorten

Universitet och högskolor slår snart åter upp sina portar. Den som flyttar till en ny stad för att studera ska göra flyttanmälan till Skatteverket. Risken är annars att studenten går miste om både förmåner och rättigheter. Det är enkelt att göra flyttanmälan direkt på skatteverket.se.

Puff Studentförsäkring