Studentliv

Två studenter på tågperrong Foto: Eva Dalin

Viktigt att student anmäler flytt till studieorten

Universitet och högskolor slår snart åter upp sina portar. Den som flyttar till en ny stad för att studera ska göra flyttanmälan till Skatteverket. Risken är annars att studenten går miste om både förmåner och rättigheter. Det är enkelt att göra flyttanmälan direkt på skatteverket.se.

Person som tittar på den nya mobilappen i sin telefon.

Stockholms universitets mobilapp underlättar för studenter

Med hjälp av mobilappen "Stockholms universitet guide" kan du med hjälp av din telefon orientera dig vid universitetet och hitta den service som finns för studenter.

Fakultetsföreningar. Foto: Eva Dalin

Ord och begrepp i universitetsvärlden

Disputation, akademi, examinator - det finns många ord och begrepp inom den akademiska världen som du som student säkert kommer i kontakt med under din utbildning. Här följer en liten akademisk och studentikos ordlista.

Ansök om att bli mentor