Jämlikhet & likabehandling

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Utbildning
 5. Studentservice
 6. Jämlikhet & likabehandling

Jämlikhet och likabehandling

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. En förbättrad balans ska eftersträvas mellan kvinnors och mäns inflytande på verksamheten samt mellan antalet kvinnor och män inom densamma.

Studenters rätt i högskolan

E-utbildning från Diskrimineringsombudsmannen. DO har utvecklat en e-utbildning för arbete med studenters lika rättigheter och möjligheter.

Centrala jämställdhets- och mångfaldskommitténs uppsatsstipendium

Studenter kan söka stipendium om 10.000 kr för sin uppsats inom jämställdhet och mångfald. Stipendiet delas ut av Finansförbundet i samarbete med Bankinstitutets arbetsgivarorganisationer (BAO).

Mall för institutioners likabehandlingsarbete

Enligt Stockholms universitets Plan för lika rättigheter och möjligheter ska varje institution/enhet som har studentkontakt genomföra minst tre åtgärder varje år som bedöms främja lika rättigheter och möjligheter. Åtgärderna ska tillsammans omfatta mer än ett område, t.ex. diskrimineringsgrunden kön eller breddad rekrytering och flera målgrupper, t.ex. studenter eller presumtiva studenter.

Kontakt

Jämlikhetssamordnare

Christian Edling

Telefon: 08-16 25 59
E-post: jamlikhet@su.se
Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B

Vad gör en jämlikhetssamordnare?

Att verka för ökad jämlikhet vid Stockholms universitet innebär många olika saker, några exempel är att

 • Utreda eventuella trakasserier eller diskriminering som omfattas av Diskrimineringslagen, avseende utbildningsområdet
 • Besvara frågor om trakasserier och diskriminering, vad en utredning innebär med mera
 • Sammanställa och följa upp universitetets centrala Likabehandlingsplan
 • Informera om diskrimineringslagen och därtill hörande frågor
 • Anordna seminarier och annan information
 • Genomföra undersökningar och andra projekt
Puff regelboken
Till bibliotekts webb

Checklista och viktig information vid terminsstart