Trakasserier

Trakasserier

Känner du dig utsatt för kränkande behandling som har samband med din etniska tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning eller ålder? Känner du dig utsatt för kränkande behandling av sexuell natur, med andra ord sexuella trakasserier? Vill du påtala kränkande kurslitteratur? Eller har du som anställd blivit kontaktad av en student angående trakasserier? Som anställd har du skyldighet att vidta åtgärder vid trakasserier från både studenter och andra anställda.

Vilka trakasserier omfattas av diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagen, avseende utbildningsområdet, omfattar trakasserier på grund av etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Även sexuella trakasserier omfattas av lagen. För att lagen skall vara tillämplig, och utredningsskyldighet föreligga, för universitetet ska trakasserierna ha skett i samband med studierna.

Utredning enligt diskrimineringslagen

Enligt diskrimineringslagen är universitetet skyldigt att genomföra en utredning när du som student berättar om upplevda trakasserier eller diskriminering för någon företrädare för universitetet, som en lärare, handledare, prefekt, studierektor eller för universitetets jämlikhetssamordnare. Utredningsarbetet genomförs centralt av universitetets jämlikhetssamordnare. Utredningsansvaret gäller både om du upplever dig kränkt av en anställd eller av en annan student. Vid Stockholms universitet utreder vi enligt samma rutiner då en student eller sökande upplever sig utsatt för annan diskrimineringsform än trakasserier.

Kontakt vid diskriminering och trakasserier

Om du har frågor kring vad diskriminering eller trakasserier är, eller vilka dina rättigheter är eller något annat som rör jämlikhetsområdet kan du kontakta följande personer:

Kränkande kursmaterial

Om du upplever att kursmaterial som används i undervisning som du följer vid Stockholms universitet, är kränkande utifrån någon eller flera diskrimineringsgrunder kan du anmäla det här.

Om du blir utsatt för trakasserier

Om du upplever dig utsatt för trakasserier är det några saker som kan vara speciellt bra att tänka på: att visa att beteendet är ovälkommet, att berätta om trakasserierna och dokumentera när, var och hur du upplever dig utsatt samt att ta kontakt med Sektionen för Säkerhet om du upplever dig hotad eller förföljd.

Om du blir kontaktad angående trakasserier

Den här informationen riktar sig till dig som är anställd och blir kontaktad av en student eller sökande angående trakasserier enligt diskrimineringslagen.

Kontakt

Jämlikhetssamordnare

E-post: jamlikhet@su.se
Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B

Vad gör en jämlikhetssamordnare?

Att verka för ökad jämlikhet vid Stockholms universitet innebär många olika saker, några exempel är att

  • Utreda eventuella trakasserier eller annan diskriminering som omfattas av diskrimineringslagen, avseende utbildningsområdet
  • Besvara frågor om trakasserier och diskriminering, vad en utredning innebär med mera
  • Sammanställa och följa upp universitetets övergripande arbete med aktiva åtgärder som utbildningsanordnare. Detta beskrivs i Stockholms universitets Plan för lika rättigheter och möjligheter
  • Informera om diskrimineringslagen och därtill hörande frågor
  • Anordna seminarier och annan information
  • Genomföra undersökningar och andra projekt

Broschyr

Trakasserier och kränkande särbehandling

 

Regelboken puff