Studera utomlands

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Utbildning
  5. Studera utomlands

Upptäck världen som student!

Att studera en period utomlands är en fantastisk möjlighet att prova på en ny akademisk miljö och öka sin förståelse för andra länders kulturer, språk och samhälle. Som student vid Stockholms universitet har du möjlighet att söka utbytesstudier på två olika sätt; via din institution eller genom universitetets centrala avtal.

Första tipset

Utlandsstudier genom centrala avtal och nätverk

Det finns många centrala avtal och nätverk. Alla studenter kan söka oavsett vilket ämne de läser då avtalen inte är knutna till ett särskilt ämne.

Andra tipset

Utlandsstudier via institution

Ett antal olika utbytesprogram, -avtal och nätverk ligger på institutionsnivå. Dessa är Erasmus+, Nordplus, bilaterala institutionsavtal, Linnaeus-Palme och Minor Field Studies (MFS).

Erasmus 30 år

Erasmusprogrammet fyller 30 år

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott i Europa. Hittills har över tre miljoner europeiska studenter haft möjlighet att studera och praktisera en period i ett annat europeiskt land genom programmet.

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

Institutionerna driver och organiserar det internationella studentutbytet. Kontakta utbyteskoordinatorn på din institution för att höra vilka möjligheter som finns.

Kontakt

Internationell mobilitet

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2B
E-post: studentutbyte@su.se

Öppettider:

Tisdag: 10.00-12.30
Torsdag: 13.00-15.00

Ändrade öppettider hösten 2017:

Torsdag 14 dec: ändrad tid till 10:00-12:00

Ingen drop-in mellan 20 dec och 8 jan 2018

Informationsfolder om att studera utomlands

Studenter från olika idrottsloga från University of Ottowa Foto: University of Ottowa