AES Forskardag 2023

Torsdagen den 12 januari 2023 var det återigen dags för AES Forskardag. För första gången kunde den genomföras på plats i Stockholms universitets nya Campus Albano.

Det var många som kom och deltog på plats – vilket är att föredra. Då bjuds det på intressanta presentationer och tid för samtal och diskussion både i plenum och under glatt mingel över något gott att äta och dricka. För den som inte hade möjlighet att komma gick det att följa de fem olika forskarnas presentationer via länk.

Först hälsades alla välkomna av professor Maria Mårtensson och Eva Wittbom, AES föreståndare och dagens moderator som inledde med att kort berätta om Akademin för ekonomistyrning i staten.

Eva Wittbom och Maria Mårtensson berättade om AES:s verksamhet.
Maria Mårtensson och Eva Wittbom berättade om AES:s verksamhet.

AES är sedan 2002 en mötesplats för praktiker och forskare som vill fördjupa sig i aktuella styrningsfrågor med hjälp av forskning. AES årliga forskardag är öppen för alla som är intresserade av styrning i offentlig sektor. För medlemsmyndigheternas ledamöter erbjuds dessutom ett internat under våren och två möten under hösten.

Förste talare var Tobias Johansson-Berg, professor i företagsekonomi, redovisning och styrning vid Mälardalens universitet. Under rubriken ”Medborgarnas tillit till (den ihåliga) staten – har privat/offentlig drift betydelse?” fick vi inblick i två studier från USA och en från Sverige som Tobias har gjort tillsammans med Monika Berg vid Örebro universitet.

Medborgarnas tillit till (den ihåliga) staten – har privat/offentlig drift betydelse? (144 Kb)

Tobias Johansson-Berg
Professor Tobias Johansson-Berg

Göran Sundström, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, talade om förvaltningspolitik under rubriken ”För nit och redlighet i rikets tjänst” – ett hotat ideal?

För nit och redlighet i rikets tjänst (1968 Kb)

Presentationen bygger på två av Görans publikationer, dels artikeln ”Statstjänstemannarollen ur ett förvaltningspolitiskt perspektiv” dels på kapitlet ”Att ta sig bortom New Public management – en historisk institutionell analys av fallet Sverige” på sidorna 227 – 248 i  Förvaltning och rättssäkerhet i Norden.

Artikeln Statstjänstemannarollen och FP (251 Kb)

Förvaltning och rättssäkerhet i Norden (2270 Kb)

 

Göran Sundström, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
Professor Göran Sundström.


Natalia Berg, docent vid Linnéuniversitetet visade resultat från sin forskning om hållbarhetsredovisning som bland annat väcker frågor om vad det är som rapporteras och vad det är som görs? Rubriken för presentationen, som gavs på engelska, var ”Sustainability reporting: Opportunities and Challenges”.

Sustainability reporting: Opportunities and Challenges (638 Kb)

Natalia Berg, docent vid Linnéuniversitetet.
Natalia Berg, docent vid Linnéuniversitetet.


Yu Xiang som är adjunkt vid Linnéuniversitetet och i slutfasen av sina doktorandstudier vid Stockholms universitet presenterade sin analys av länsstyrelsernas finansieringsmodell där han hade använt sig av ett teoretiskt analysverktyg som delar in styrmodeller i kategorierna möjliggörande eller tvingande.

Möjliggörande eller tvingande? Analys av länsstyrelsernas finansieringsmodell (344 Kb)

Presentationen bygger på Xiangs AES-rapport 2022:1

2022:1 Finansieringsmodellens ändamålsenlighet – en studie av Länsstyrelsen i Stockholms län (709 Kb)

 

Yu Xiang, adjunkt vid Linnéuniversitetet
Yu Xiang, adjunkt vid Linnéuniversitetet.


Steffi Siegert, universitetslektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet tog upp den brännande frågan om (o)styrbarheten av sociala medier.

Styrningslöshet i en värld av styrning – sociala medier i skolan (2447 Kb)

Presentationen bygger på ett forskningsprojekt som bland annat har bidragit med en artikel "Sociala medier i skolan: Styrningslöshet i en värld av styrning" i Organisation & Samhälle – Svensk företagsekonomisk tidskrift

Steffi Siegert, universitetslektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet
Steffi Siegert, universitetslektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet.