Om nätverket

Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) är en mötesplats för alla som har ett genuint intresse för styrningsfrågor.

Forskning

Vår forskning fokuserar på styrningsprocesser ur olika perspektiv. Det handlar framför allt om hur myndigheternas interna styrnings- och ledningssystem fungerar för att kunna styra sina verksamheter till att uppnå politiskt ställda mål. Demokrati och rättssäkerhet ska prägla den statliga förvaltningen samtidigt som den ska vara effektiv. Detta ger upphov till många relevanta forskningsfrågor.

Forskningen sker i nära dialog med myndigheterna. AES är arenan där du möter forskare mitt i forskningsprocessen. Många ledamöter kallar AES för en oas där man får möjlighet att reflektera över komplexa problem, man får hjälp med tankereda och perspektiv på de utmaningar man står inför.

Spridning av forskningsresultat

Resultaten från AES forskning publiceras som artiklar i internationella vetenskapliga journaler, böcker och forskarrapporter. Dessa sprids i många olika forum, exempelvis vid AES egen årliga forskardag, nationella och internationella vetenskapliga konferenser, utbildningar, workshops och seminarier.

Medlemskap

Som medlem får du inbjudan till möten som handlar om forskning och utbyten av erfarenheter inom AES intresseområde. Varje myndighet betalar en liten medlemsavgift och har en, två eller tre ledamöter som deltar på våra möten. Vi ses regelbundet fyra gånger per år.

Kontakta oss gärna för mer information. Välkommen att ansöka om medlemskap!

 

Medlemmar får inbjudan till möten som handlar om forskning och utbyten av erfarenheter inom AES intresseområde. Varje myndighet betalar en liten medlemsavgift och har en, två eller tre ledamöter som deltar på våra möten. Vi ses regelbundet fyra gånger per år.

Kontakta oss gärna för mer information. Välkommen att ansöka om medlemskap!

 

Myndigheter: Ledamöter:
Arbetsförmedlingen Maria Herlitz, Ingela Pettersson, Anna Wedelin
Brottsförebyggande rådet Björn Borschos
Centrala Studiestödsnämnden Stefan Haldin, Jennie Pettersson
Diskrimineringsombudsmannen Maria Oygun, Lovisa Strömberg
Ekonomistyrningsverket Jolanta Feliga, Kristin Lilieqvist, Martin Sparr
Finansinspektionen Kati Hedberg, Jacob Henriksson, Cecilia Johansson
Fortifikationsverket Jonas Backman, Kajsa Fernqvist
Försäkringskassan Helena Cantù, Susanne Engström
Jämställdhetsmyndigheten Gunilla Annerstedt, Lena Leed
Pensionsmyndigheten Mimmi Diamant
Polismyndigheten Erik Axelsson, Kajsa Bergdahl, Ulrika Larsson, Cathrine Wesström
Regeringskansliet Nebil Aho, Charlotta Eriksson, Susanna Hammarberg, Magnus Hedenskog, Walter Jakobsson, Anna Maria Mandorff, Ewa Weijne
Sida Sara Haglund, Malin Pain, Christina Sandberg
Sjöfartsverket Mikael Andersson, Christin Ottervald
Skatteverket Jennie Falk Eriksson, Merja Tuomivaara Westermark, Cecilia Wastesson Lindqvist
Skolinspektionen Maria Karlberg, Susanne Tham
Skolverket Anders Lindquist, Malin Malm Bengtsson, Rolf Sundquist
Statens fastighetsverk

Ulrika Grönquist, Annika Sahlin

Statens geotekniska institut Anette Johansson, Eva Lindström
Svenska ESF-rådet Lisa Mårtensson
Svenska institutet Sofia Bard, Maria Helmeborn, Johanna Jeppsson, Sofia Petersson

Trafikverket

 

Ann-Katrin Berglund, Lars-Åke Eriksson
Åklagarmyndigheten Ulrika Bingmark, Jakob Brandt, Anna Franzén

 

 

2022:1 Finansieringsmodellens ändamålsenlighet – en studie av Länsstyrelsen i Stockholms län (709 Kb)

2020:3 Hur utmanar styrningen det strategiska arbetet (7618 Kb)

2020:2 Dialog som styrning i samhällsutvecklarrollen (1810 Kb)

2020:1 Vad och vem styr styrningen i Region Stockholm? (1523 Kb)

2019:1 Styrning i rollen som samhällsutvecklare - en slutrapport från en studie inom Trafikverket (1518 Kb)

2018:3 Styrning i fokus - en studie hos Transportstyrelsens avdelning Väg och järnväg (869 Kb)

2018:2 Språkspel i otakt – en studie av samverkan i Trafikverket (698 Kb)

2018:1 Sociala relationer och digitala verktyg – trafikinformation i samverkan (567 Kb)

2017:3 Informationens värde och digitalisering ur ett strategiskt styrningsperspektiv (489 Kb)

2017:2 Intresserande samverkan: Från samsyn till framsyn (987 Kb)

2017:1 Styrning i rollen som samhällsutvecklare - en inledande studie inom Trafikverket (7119 Kb)

2016:1 Spänningar i styrningen: en strategisk angelägenhet - en fallstudie inom Trafikverket (1546 Kb)

2015:2 Att fånga det svårmätbara – en förstudie inom Trafikverket (983 Kb)

2015:1 Strategier och strategigenomförande - en fallstudie inom Trafikverket (1059 Kb)

2014:2 Identifiering av parallella styrmodeller och deras olikheter (1283 Kb)

2014:1 Strategier och strategigenomförande – en förstudie inom Trafikverket (2201 Kb)

2013:1 Effektivitet – transformering av mål till resultat (1117 Kb)

2010:1 Energimyndighetens ansvar för att mäta och styra effekter i samhället från tillverkning av bi (282 Kb) drivmedel

 

Se länken nedan för AES rapporter mellan 2004-2008

AES rapporter 2004-2008

 

Är du intresserad av strategi i offentlig sektor? I så fall är du varmt välkommen till AES Strateginätverk som är öppet för alla med intresse för strategifrågor! Anmäl dig via länken så får du inbjudan till våra kommande nätverksträffar. Vi träffas tills vidare digitalt.

Här kan du anmäla dig som medlem i AES Strateginätverk!

 

Kommande träffar

Alla kommande träffar presenteras i Kalendern

 

Genomförda träffar

 

AES Strateginätverk workshop 8 februari 2023

Strategier för genusintegrering i verksamhetsstyrning

Program

 • Alla hälsas välkomna och vi berättar kort om nätverket och dagens workshop
 • Anneli Häyrén, fil.dr vid Högskolan i Gävle och Eva Wittbom, ek.dr, föreståndare för Akademin för ekonomistyrning i staten, SBS Stockholms universitet föreläser utifrån dagens tema "Strategier för genusintegrering i verksamhetsstyrning"
 • Diskussioner i mindre grupper
 • Återsamling och diskussion i helgrupp

Strategier för genusintegrering i verksamhetsstyrning (1054 Kb)

 

Workshop 6 den 21 september 2022 kl 9.30 - 11.30 Utmanar entreprenörskap offentliga värden?
Program

 • Alla hälsas välkomna och vi berättar kort om nätverket och dagens workshop.
 • Albin Algotson, fil.dr. i statsvetenskap, Linköpings universitet kommer att föreläsa utifrån dagens tema.
 • Diskussioner i mindre grupper.
 • Återsamling och diskussion i helgrupp.

Utmanar entreprenörskap offentliga värden? (1050 Kb)

Workshop 5 den 1 juni kl 9.30-11.30
Strategiskt arbete och politisk styrning

Program

 • Alla hälsas välkomna och vi berättar kort om nätverket och dagens nätverksträff
 • Göran Sundström, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet kommer att prata på dagens tema
 • Diskussioner i mindre grupper
 • Återsamling och diskussion i helgrupp

Workshop AES Strateginätverk 1 juni (2483 Kb)

Workshop 4 den 15 februari 2022 kl 9.30 - 11.30

Strategisk ekonomistyrning - vad är det?
Det levande nuet: Att förhålla sig till strategi och ekonomistyrning.

Program

 • Alla hälsas välkomna och vi berättar kort om nätverket och dagens workshop.
 • Kim Eriksson, fil.dr, lektor vid institutionen för Ekonomistyrning och logistik, Linnéuniversitetet, forskare i AES, kommer att problematisera strategisk ekonomistyrning och att förhålla sig till strategi och ekonomistyrning i praktiken.
 • Diskussioner i mindre grupper.
 • Återsamling och diskussion i helgrupp.

AES strateginätverk intro WS 4 (450 Kb)

Det levande nuet Kim Eriksson (418 Kb)

Workshop 3 den 10 november 2021 kl 9.30 - 11.30
Strategiskt berättande. Berättelsens roll och funktion i strategiarbetet.

Program

 • Alla hälsas välkomna och vi berättar kort om nätverket och dagens workshop.
 • Hanna Sofia Rehnberg, språkvetare och lektor i journalistik vid Södertörns högskola talar om kommunikation och berättande.
 • Diskussioner i mindre grupper.
 • Återsamling och diskussion i helgrupp.
 • Avslutning för den som så önskar. För den som vill och kan fortsätter workshopen ytterligare 30 minuter då vi ägnar tiden åt att diskutera formen för nätverket och förslag på framtida teman.

AES Strateginätverk workshop 3 10 november (1412 Kb)

Workshop 2 arrangerade den 1 september 2021 kl. 9.30 - 11.30
Strategins relation till styrningen. En ensam blomma eller en del i en bukett?

Program

 • Alla hälsas välkomna och vi berättar kort om nätverket och dagens workshop.
 • Linda och Maria ger en kort introduktion till aktuell forskning om strategins roll i relation till övrig styrning.
 • Diskussioner i mindre grupper:
  - Vad är styrande i din verksamhet? Identifiera vad som är mest styrande  i din verksamhet?
  - Hur relaterar styrningen till den strategiska inriktningen?
  - Hur stödjer/hindrar styrningen det strategiska arbetet?
 • Återsamling och diskussion i helgrupp.
 • Avslutning för den som så önskar. För den som vill och kan fortsätter workshopen ytterligare 30 minuter då vi ägnar tiden åt att diskutera formen för nätverket och förslag på framtida teman.

Strategins relation till styrningen. En ensam blomma eller en del i en bukett? - Workshop 2 (1343 Kb)

Workshop 1 arrangerads den 19 maj 2021 kl. 9.30 - 11.30
Vem behöver en strategi? Strategins roll och funktion i offentlig sektor.

Program

 • Eva Wittbom, föreståndare för Akademin för ekonomistyrning i staten, hälsar alla välkomna och berättar kort om nätverket.
 • Annika Nordlander Finn berättar om strategins roll och funktion i Socialstyrelsen.
 • Linda Höglund och Maria Mårtensson ger en kort introduktion till aktuell forskning inom strategin roll och funktion i offentlig sektor.

AES Strateginätverk workshop 3 10 november (1412 Kb)

 

Akademin för ekonomistyrning i staten, AES, bjuder in till flera olika aktiviteter varje år. Här finns information om de aktiviteter som genomförts de senaste fem åren. Information om kommande aktiviteter finns i Kalendern.

Tidigare aktiviteter

 

Kontakt

Eva Wittbom
Föreståndare för AES
E-post: eva.wittbom@sbs.su.se
Tfn: +46 8 674 7146

Fredrik Svärdsten
Fil. dr, stf föreståndare
E-post: fredrik.svardsten@sbs.su.se

Maria Mårtensson Hansson
Forskare, Professor
Epost: maria.martensson.hansson@score.su.se

På denna sida