AES internat 2022

Under två vackra dagar möttes vi för AES internat, från lunch till lunch den 5-6 maj 2022 på Skåvsjöholm i Åkersberga.

Vi var cirka 50 personer som äntligen, efter att mest ha setts digitalt, fick möjlighet att presentera oss IRL för varandra.  Introduktionen leddes av AES föreståndare Eva Wittbom.

Torsdagen ägnades sedan åt upphandling – ett ämne som tack vare våra inbjudna talare visade sig vara mycket mer intressant och roligt än vad man kan tro! Brigitte Pircher, statsvetare på Linnéuniversitetet berättade först om sin forskning som är helt inriktad på upphandling i Europa.

Därefter var det Tobias Jobrink från Upphandlingsmyndigheten som ledde en mycket engagerande workshop om hur offentlig upphandling kan styras och ledas inom respektive myndighet.

Anton Borell

På fredagen presenterade Anton Borell delar sin avhandling i företagsekonomi. Nu skedde diskussionerna under rubriken Ekonomistyrning i samhällets tjänst? Dilemman och styrutmaningar på en välfärdsmarknad.