Lära och lära om i tider av förändring

AES möttes i Campus Albano på eftermiddagen den 8 september 2022. På temat Lära och lära om i tider av förändring var det två presentationer som ledde till reflektioner, samtal och diskussioner.

På plats i Hörsal 7 och under rubriken ”Att bejaka strukturomvandling och underlätta omställning” talade först Susanne Ackum, dekan vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet och filosofie doktor i nationalekonomi samt ordförande i Forum för omställning och verksam i Samverkansgruppen för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Därefter var det dags för Mathilda Tham, professor vid Linnéuniversitetets institution för design och arbetar bland annat med frågor om hur vi kan leda och styra i framtiden med hänsyn till miljön. Trots tekniska problem i Albano (sic) kunde Mathilda framföra sin presentation via Zoom från London och skapade ett stort intresse för det hon ville framföra under rubriken ”Sam-skapande lärande för förändring i komplexa system”.

Mötet avslutades traditionsenligt med en buffé, denna gång helt vegetarisk, i restaurang Proviant i Albano.