Fyra företag kontrollerar 84 procent av bekämpningsmedelsmarknaden inom jordbruket.
Fyra företag kontrollerar 84 procent av bekämpningsmedelsmarknaden inom jordbruket. I en artikel i tidskriften Nature Ecology and Evolution menar forskarna att denna maktkoncentration skulle kunna förvandlas till en positiv kraft för ett hållbart samhälle. Foto: PxHere.
 

Ett begränsat antal företag står för en stor del av all klimat- och miljöpåverkan i världen, exempelvis står 100 företag för mer än 70 procent av utsläppen av växthusgaser. Om dessa företag tog ett större miljöansvar skulle denna maktkoncentration kunna bidra till en hållbar utveckling, menar forskare vid bland annat Stockholms Resilenscentrum. Forskargruppen har hittat sex positiva tecken att bygga vidare på genom bland annat internationell lagstiftning.
Läs mer på Stockholms Resilienscentrums webb (på engelska)