Torsten Persson. Foto: Orasis.
Torsten Persson. Foto: Orasis.

– Det är klart att det värmer. Indirekt är det ett erkännande av den forskning jag gör med mina medarbetare, säger Torsten Persson, professor vid Institutet för internationell ekonomi.

Projektet är uppdelat i två program. Gemensamt för båda programmen är att man utgår från ett antal frågeställningar – som liknar varandra och är teoretiskt härledda – samt olika databaser med stora mängder individdata. Forskningen i programmen ligger i gränslanden mellan nationalekonomi och statsvetenskap, respektive sociologi.

– Vi undersöker bland annat vem som blir politiker och i vilken mån politiker representerar befolkningen i stort. De preliminära resultaten är överraskade för mig: den sociala rörligheten bland politiker ser ut att vara betydligt större än bland exempelvis vd:ar och läkare och många människor som blir politiker är smarta och goda ledare. Det finns många fler exempel på frågor som programmet inom politisk ekonomi ska studera.

Det andra programmet undersöker hur individuella och sociala drivkrafter tillsammans bestämmer beslut av individer eller hushåll. Det kan handla om man väljer att skattefuska, när man väljer att skaffa barn, eller vilken identitet kinesiska par väljer att ge sina barn om föräldrarna tillhör olika etniska grupper.

– Hur människor om kring dig reagerar påverkar hur du gör. Samma politiska intervention får därmed olika utfall i olika sociala grupper beroende på hur andra i gruppen beter sig, säger Torsten Persson.