Program

Från och med höstterminen 2017 kommer kandidatprogrammet i Mellanöstern- och Nordafrikastudier bestå av tre terminer, om totalt 90hp, istället för fyra. Detta innebär att kandidatkursen går att läsa efter termin två, och det blir lättare att kombinera med andra ämnen. Det kommer fortfarande vara möjligt för programstudenter att genomföra fältstudier (15hp) eller praktik (15 eller 30hp), vilket då läses som fristående kurser och räknas som breddningsstudier.

Det kommer fortfarande krävas totalt 180hp för en kandidatexamen — det går alltså inte fortare att få ut sin examen. De som har läst fyra terminer MENA behöver alltså två breddningsterminer för att kunna ta ut examen, medan de som läser tre terminer MENA kommer behöva tre terminer breddningsstudier.

Kurser

Arabiska:

Mellanöstern- och Nordafrikastudier:

Fristående: