Måndagsföreläsningar

Big river

Måndagsföreläsningar

Vid ämnet kinesiska inom institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier arrangeras varje termin så kallade Måndagsföreläsningar. Föreläsningarna är öppna för allmänheten, men också obligatoriska för studenter i kinesiska.

Nedan finner du de Måndagsföreläsningar som hålls under pågående termin. Under fliken "Måndagsföreläsningar - arkiv" i vänstermenyn finns måndagsföreläsningar från tidigare terminer. 

Höstterminen 2020

Besöksadress & kontaktuppgifter

Besöksadress:

Kräftriket, hus 4 (Roslagsvägen 101:4),
Stockholm

Postadress:
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)

Fax: 08-16 88 10